Navigacija

Arhiva novosti

PMF predstavljen maturantima

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 21. marta 2019. godine predstavljen je učenicima završnih razreda Ugostiteljsko-trgovinske-turističke škole Banja Luka. Na predstavljanju koje je održano u prostirjama škole, oko 50 učenika imalo j...

Besplatne radionice i obuke na Ekonomskom fakultetu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Centrom za razvoj karijere, u narednom periodu organizuje niz besplatnih radionica i obuka za srednjoškolce i studente. Kako je objavljeno na internet stranici Ekonomskog fakulteta, cilj projek...

Uspješno održan majstorski kurs za kamernu muziku

Majstoriski kurs za kamernu muziku, uspješno je održan od 18. do 20. marta 2019. godine u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu. Ovaj kurs je održan u okviru saradnje Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Fakul...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i  sukcesivna isporuka dijelova, pribora i potrepština za računare za potrebe organizacinih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i  sukcesivna isporuka dijelova, pribora i potrepština za računare za potrebe organizacinih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.     PRILOG: Obrazac realizacije ugovora. 

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i isporuke  vodomaterijala i materijala za grijanje za tekuće održavanje objekata organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i isporuke  vodomaterijala i materijala za grijanje za tekuće održavanje objekata organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.  PRILOG: Obrazac realizacije ugovora. 

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga obuke i stručnog osposobljavanja za rad sa bespilotnim letjelicama za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga obuke i stručnog osposobljavanja za rad sa bespilotnim letjelicama za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora. 

Predavanje u organizaciji studenata

Prvo u seriji predavanja na temu osnova radio komunikacija, korištenja i obrade satelitskog signala i osnova softverski definisanog radija, održaće se 22. marta 2019. godine u 14.00 časova u sali 1108 Eleketrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci...