Navigacija
Viber

Sinergija UNIBL i MNRVOID na odgovornim istraživanjima i inovacijama

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Predstavnice Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) kao partnera iz Republike Srpske u WBC-RRI.NET H2020 projektu, Anđela Pepić i Dragana Radulović, razgovarale su 9. jula 2021. godine sa savjetnikom ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Nikolom Dragovićem.

Tokom sastanka sa Dragovićem, a koji je uključen u razvoj Strategije pametne specijalizacije (S3) za Republiku Srpsku, ali i Bosnu i Hercegovinu, razgovarano je o  mogućnostima za uspostavljanje sinergije između planiranih projektnih aktivnosti i razvoja S3, kao i Strategije za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske za period 2022-2028. godina, a kasnije i njhove realizacije.
 
Imajući u vidu da su obje strategije u ranoj fazi razvoja, iskazano je postojanje velikog potencijala za uključivanje koncepta odgovornih istraživanja i inovacija u iste, kao prožimajućeg aspekta. 

Dragović je istakao značaj uključivanja UNIBL i WBC-RRI.NET projekta u proces razvoja Strategije pametne specijalizacije u različitim fazama. Kako je naveo, Univerzitet bi dao doprinos vezan za uključivanje koncepta odgovornog istraživanja i inovacija kao elementa u sklopu Strategije pametne specijalizacije za Republiku Srpsku, a samim tim bio bi uključen i u njenu dalju realizaciju. 

Dodatno, Dragović je naglasio potrebu za stvaranjem singergije, te angažman UNIBL na uključivanju koncepta odgovornih istraživanja i inovacija u Strategiju za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske za period 2022-2028. godina koja će predstavljati osnovu za buduće grantove Ministarstva. 

Sagovornici su istakli da  je Ministarstvo ključni akter koji će biti aktivno uključen u predstojeći proces ko-kreacije projektnih aktivnosti u okviru projekta, sa posebnim fokusom na obrazovanje o nauci i otvorenu nauku/otvoreni pristup. Dragović je naglasio da i Ministarstvo, ali i on lično, smatraju da je uključivanje Ministarstva u taj proces značajan naročito zbog kasnije realizacije gore pomenutih strategija. 

Više o WBC-RRI.NET projektu nalazi se na ovom linku: https://wbc-rri.net/

WBC-RRI.NET projekat se finansira iz granta Evropske unije kroz Horizont 2020 program za istraživanje i inovacije pod ugovorom o grantu br.101006279.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11322/hhh.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11322/wbc-rri-logo-1-2_2021-03-19__1_.png