Navigacija
Viber

Evropski istraživački savjet najavio otvaranje novih poziva za istraživačke grantove

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpštePozivi za prijavu projekata

Evropski istraživački savjet (European Research Council – ERC) najavio je otvaranje novih poziva za istraživačke grantove iz svih naučnih oblasti i objavio je nacrt Radnog programa za 2018. godinu. Ukupan budžet namijenjen za istraživačke grantove kroz Radni program za 2018. godinu je 1.86 milijardi evra. Program za 2018. godinu uvodi jednu novinu, a to su grantovi za Sinergiju (Synergy grants) koji su namijenjeni grupi od 2 do 4 naučnika koji mogu zajednički da adresiraju određeni istraživački problem. Pozivi za ERC Početni grant (ERC Starting Grant) i ERC grant za Sinergiju (Synergy grant) otvaraju se 03. avgusta 2017. godine, dok je otvaranje poziva za ostale grantove ERC najavljeno za kasnije (prikazano u indikativnom kalendaru u tabeli).

 

Početni grant (Starting grant)

Grant za konsolidaciju (Consolidator grant)

Napredni grant (Advanced grant)

Grant za sinergiju (Synergy grant)

Grant za izvodljivost koncepta (Proof of concept grant)

Otvaranje poziva

03.08.2017.

24.10.2017.

17.05.2018.

03.08.2017.

06.09.2017.

Rok za dostavljanje aplikacija

17.10.2017.

15.02.2018.

30.08.2018.

14.11.2017.

16.01.2018.

18.04.2018.

11.09.2018.

Budžet u milionima evra (procijenjeni broj grantova)

581

(391)

550

(287)

450

(194)

250

(30)

20

(130)

Planirani datumi informisanja aplikanata (za svaki korak)

14.05.2018.

14.08.2018.

06.07.2018.

30.11.2018.

29.01.2019.

08.04.2019.

23.04.2018.

29.08.2018.

19.10.2018.

30.03.2018.

21.07.2018.

10.12.2018.

Indikativni datumi za potpisivanje ugovora o grantu

14.12.2018.

30.03.2019.

08.08.2019.

19.02.2019.

30.07.2018.

21.10.2018.

10.04.2019.

 

Više informacija o nacrtu Radnog programa za 2018. godinu dostupno ovdje.

Više informacija o ERC i ERC grantovima: https://erc.europa.eu/

Za sve zainteresovane za ERC grantove, kontakt osoba na UNIBL:

Anđela Pepić
Projekt menadžer
Univerzitetski preduzetnički centar

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6792/LOGO-ERC.jpg