Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Stočarstvo

Izbori u zvanjaPoljoprivredni fakultet

Nakon razmatranja konkursnog materijala, Komisija podnosi

Naučno-nastavnom vijeću Tehnološkog fakulteta i
Senatu Univerziteta slijedeći:

IZVJEŠTAJ O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA IZBOR U ZVANJE

Komisija u sastavu:
1. Doc. dr Božo Važić, docent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Stočarstvo, na predmetima: Genetika i oplemenjivanje životinja, Biološke osnove stočarske proizvodnje i Govedarstvo– predsjednik;
2. Prof. dr Slobodan Jovanović, redovni profesor na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Stočarstvo, na predmetu: Stočarstvo sa genetikom – član;
3. Prof. dr Milanka Drinić, vanredni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u  Banjoj Luci, uža naučna oblast Stočarstvo, na predmetima: Osnovi ishrane životinja, Ishrana nepreživara, Ishrana preživara i Ishrana domaćih životinja i Kvalitet i bezbjednost hrane za životinje – član;

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJALUCI

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj 0101-3341-38-15a/11 od 13. septembra 2011. godine, imenovani smo u komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje, po raspisanom Konkursu objavljenom u dnevnom listu «Glas Srpske» od 24. avgusta 2011. godine za izbor saradnika za užu naučnu oblast Stočarstvo, za nastavne predmete: Genetika i oplemenjivanje životinja, Biološke osnove stočarske proizvodnje i Govedarstvo:

U skladu sa članom II navedene Odluke, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, na dalje postupanje

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Stočarstvo Biljana Rogić