Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сточарство

Избори у звањаПољопривредни факултет

Након разматрања конкурсног материјала, Комисија подноси

Научно-наставном вијећу Технолошког факултета и
Сенату Универзитета слиједећи:

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Комисија у саставу:
1. Доц. др Божо Важић, доцент на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Сточарство, на предметима: Генетика и оплемењивање животиња, Биолошке основе сточарске производње и Говедарство– предсједник;
2. Проф. др Слободан Јовановић, редовни професор на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду, ужа научна област Сточарство, на предмету: Сточарство са генетиком – члан;
3. Проф. др Миланка Дринић, ванредни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у  Бањој Луци, ужа научна област Сточарство, на предметима: Основи исхране животиња, Исхрана непреживара, Исхрана преживара и Исхрана домаћих животиња и Квалитет и безбједност хране за животиње – члан;

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ

Одлуком Научно-наставног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци брoj 0101-3341-38-15а/11 од 13. септембра 2011. године, именовани смо у комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање, по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу «Глас Српске» од 24. августа 2011. године за избор сарадника за ужу научну област Сточарство, за наставне предмете: Генетика и оплемењивање животиња, Биолошке основе сточарске производње и Говедарство:

У складу са чланом II наведене Одлуке, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци, на даље поступање

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сточарство Биљана Рогић