Navigacija

prof. dr Proko Dragosavljević
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu redovni profesor 26. mart 2015.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Motivacija učenika u nastavi fizičkog vaspitanja

  DOI 10.7251/NSK1401005D
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2014
  Autori Radenko Dobraš, Proko Dragosavljević, Gorica Bilak-Moconja i Goran Tadić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 24

  PROCJENA EFEKATA REKREACIJE POMOĆU PSIHOLOŠKIH FAKTORA

  DOI 10.7251/SHTSR1402058D
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2014
  Autori Predrag Dragosavljević, Gorana Tešanović i Proko Dragosavljević
  Volumen IX
  Broj 2
  Strana od 58
  Strana do 65
  Veb adresa www.sportizdravlje.rs.ba

  The state of sports and recreation activities in the territory of the Republic of Srpska. (Stanje u sportu i rekreativnim aktivnostima na teritoriji Republike Srpske)

  Časopis Acta Kinesiologica
  Godina 2014
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević, Gorana Tešanović, Goran Bošnjak i Žarko Bilić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 36
  Strana do 40
  Veb adresa http://www.actakin.com

  Ciljna orijentacija kao model motivacije i samopouzdanje tenisera različitih nivoa uspješnosti

  Časopis Timsacta
  Godina 2014
  Autori Duško Lepir, Radenko Dobraš, Igor Vučković i Proko Dragosavljević
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 9

  Uticaj eksperimentalnog programa motivacije na motoričke sposobnosti učenika

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2013
  Autori Radenko Dobraš, Proko Dragosavljević, Igor Vučković, Aleksandar Gadžić i Duško Lepir
  Volumen 67
  Broj 1
  Strana od 24
  Strana do 32

  ). Uticaj društveno-ekonomskih faktora na formiranje vrijednstnih orijentacija kao faktora procjene sportske rekreacije

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević i Proko Dragosavljević
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 145
  Strana do 151

Radovi sa skupova

  Latentne strukture činilaca sportske rekreacije

  Naučni skup I međunarodni naučni kongres „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 247
  Strana do 253

  Motivacija učenika kao faktor smanjenja broja izostanaka sa nastave fizičkog vaspitanja

  Naučni skup Prvi međunarodni naučni kongres“ Antropološki aspekti sporta,fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Zbornik Radova
  Godina 2009
  Autori Radenko Dobraš i Proko Dragosavljević
  Strana od 241
  Strana do 246

  Sportska rekreacija kao integralni dio ekologije u funkciji zdravlja čovjeka.

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova 2. Međunarodni skup ’’Ekologija, zdravlje, rad, sport’’ Banjaluka
  Godina 2008
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 182
  Strana do 186

  Povezanost opšteg motiva postignuća za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima

  Naučni skup 2. Međunarodni skup ’’Ekologija, zdravlje, rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević i Proko Dragosavljević
  Strana od 253
  Strana do 256

  Redefinisanje uloge i mjesta sportske rekreacije u nivonastalim uslovima društva u tranziciji

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova II Međunarodni skup ’’ Ekologija, zdravlje, rad, sport’’Banjaluka
  Godina 2008
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 177
  Strana do 181

  ’Pedagoški, biološki i ekološki pokazatelji kao faktor oslobađanja učenika od nastave fizičkog vaspitanja

  Naučni skup I Međunarodni kongres ’’Ekologija , zdravlje , rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Milenko Radević
  Strana od 149
  Strana do 152

  Funkcionalna struktura institucija kao uslov razvoja menadžmenta u sportu

  Naučni skup I Međunarodni kongres ’’Ekologija , zdravlje , rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova I Međunarodni kongres ’’Ekologija, zdravlje, rad, sport’’ Banja Luka
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Milenko Radević
  Strana od 130
  Strana do 134

  Sportisti i sportski menadžeri kao faktor promjena u sportui sportskim organizacijama

  Naučni skup I Međunarodna konferencija ,, Menadžment u sportu’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Proko Dragosavljević i Predrag Dragosavljević
  Strana od 52
  Strana do 56

  Sportska rekreacija kao faktor umnih sposobnosti

  Naučni skup I srpski kongres i II evropski kongres pedagoga fizičke kulture
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Proko Dragosavljević i Predrag Dragosavljević
  Strana od 234
  Strana do 237

Ostali radovi

  Modularno programiranje u nastavi fizičkkog vaspitanja

  Godina 2005
  Autori Predrag Dragosavljević i Proko Dragosavljević
  Strana od 29
  Strana do 38

Knjige

  SPORTSKA REKREACIJA Metodika vježbanja

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-38-32-6
  Godina 2013
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Gorana Tešanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 134

  Sportska rekreacija

  Izdavač Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 99938-38-09-8
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević i Proko Dragosavljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 173

  Savremena nastava fizičkog vaspitanja i sporta

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 99938-38-04-7
  Godina 2005
  Autori Predrag Dragosavljević i Proko Dragosavljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 247