Navigacija

prof. dr Duško Vasić
redovni profesor

053/241-129
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor 28. decembar 2010.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07ZNJVP Zdravstvena njega u vanrednim prilikama
OZNJ07HNJHB Hirurgija i njega hirurških bolesnika
OZNJ16ZNJKSK Zdravstvena njega u kriznim situacijama i katastrofama
OZNJ16ZNJHB Zdravstvena njega hirurških bolesnika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj hirurškog liječenja benigne hiperplazije prostate na simptome mokrenja i punjenja mokraćne bešike

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Snježana Milićević i Duško Vasić
  Volumen 1
  Broj 67
  Strana od 1
  Strana do 4

  Nefropatija povezana sa BK virusom kod primalaca transplantata bubrega

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Miroslav Petković, Maja Travar i Duško Vasić
  Volumen 39
  Broj 1-2
  Strana od 71
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/sr

  Učestalost i antimikrobna osjetljivost urinarnih izolata Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae koji produkuju beta-laktamaze proširenog spektra kod vanbolničkih pacijenata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Tatjana Marković, Ljiljana Jeinić, Duško Vasić i Miroslav Petković
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 29

  Hronični bakterijski prostatitis-dijagnostički i terapijski problem

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Duško Vasić, Snježana Milićević, M Vasić, Slobodan Hajder i Miroslav Petković
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 162
  Strana do 162

  Maligne neoplazme testisa liječene na Urološkoj klinici u Banjoj Luci

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Duško Vasić, Snježana Milićević, Milan Žigić, Slobodan Hajder i Drago Todić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 26
  Strana do 26

  Dileme PSA skrininga karcinoma prostate

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Snježana Milićević i Duško Vasić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 7
  Strana do 7

  Dijagnostika i terapija carcinoma in situ mokraćne bešike

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Snježana Milićević i Duško Vasić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 4
  Strana do 4

  Biološke osobine tumora gornjeg urotelijuma mokraćne bešike u šarištima endemske nefropatije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Duško Vasić, Snježana Milićević i Miroslav Petković
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 26
  Strana do 26

  Maligni tumori urotelijuma u dobojskoj regiji

  Časopis Acta chirurgica iugoslavica
  Godina 2001
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim, Milorad Stanišić i Snježana Milićević
  Volumen 1
  Broj 425
  Strana od 237
  Strana do 237

Radovi sa skupova

  Efikasnost tamsulosina u terapiji hroničnog bakterijskog prostatitisa-Zbornik radova 2009:15-22.

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Duško Vasić, Snježana Milićević i Miroslav Petković

  ESWL i URS- komparacija i efikasnost u tretmanu aktivnog uklanjanja kamena u ureteru

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić i Vesna Ećim-Zlojutro

  Seksulane disfunkcije kod muškarca

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Duško Vasić i Snježana Milićević

  Benigna hiperplazija prostate-Zbornik radova 2008:135-8.

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Duško Vasić i Snježana Milićević

  Učestalost markera hepatitisa B i C u serumu studenata Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Radovi i sažeci sa Prvog kongresa doktora medicine Republike Srpske, Scripta medica 2007;38(1- Suppl 1)
  Godina 2007
  Autori Miroslav Petković, Aleksandra Šmitran i Duško Vasić
  Strana od 67
  Strana do 68

  Efekti tamsulosina u tretmanu benigne prostatične hiperplazije

  Naučni skup Simpozijum "Bolesti prostate"
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić i Slobodan Hajder

  Značaj perkutane nefrostomije kod pacijenata u terminalnom stadijumu karcinoma prostate

  Naučni skup Simpozijum "Bolesti prostate"
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Slobodan Hajder i Duško Vasić

  Bakterijske infekcije u infertilitetu muškarca

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Duško Vasić, M Vasić, Snježana Milićević i Slobodan Hajder

  Uticaj tamsulosina na detrusor kod pacijenata sa BPH- tromjesečna studija

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić i Slobodan Hajder

  Značaj perkutane nefrostomije kod bolesnika sa opstruktivnom uropatijom u terminalnom stadijumu maligne bolesti

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Slobodan Hajder, Snježana Milićević, Duško Vasić i Vladimir Krivokuća

  Priroda tumora urotelija u žarištima endemske nefropatije

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Duško Vasić, M. Vasić, Snježana Milićević i Slobodan Hajder

  Analiza tumora gornjeg urotelijuma u periodu 1999.-2004

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Slobodan Hajder i Duško Vasić

  Skleroterapija bubrežnih cisti

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Slobodan Hajder, Ž Ećim, Snježana Milićević, Marusija Hajder, Vesna Ećim-Zlojutro i Duško Vasić

  Tumori testisa

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim, Snježana Milićević i Slobodan Hajder

  Maligni tumori bubrega i mokraćne bešike u poslijeratnom periodu u KB u Banjaluci

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Ž Ećim, Duško Vasić, Vesna Ećim-Zlojutro, Snježana Milićević, Slobodan Hajder i Milorad Stanišić

  Hronični bakterijski prostatitis.

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Duško Vasić, Vesna Ećim-Zlojutro, M Vasić, Snježana Milićević, Slobodan Hajder i Zora Drobac

  Značaj perkutane nefrostomije kod bolesnika sa opstruktivnom uropatijom

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Snježana Milićević, Slobodan Hajder i Duško Vasić

  Urološke komplikacije paraplegije

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim, Snježana Milićević, Milenko Savić i Miodrag Lazić

  Maligne neoplazme mokraćne bešike i bubrega liječene posljednjih deset godina na Urološkoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Ž Ećim, Milorad Stanišić, Duško Vasić, Snježana Milićević, Vesna Ećim-Zlojutro i Slobodan Hajder

  Učestalost malignih tumora urogenitalnih organa u dobojskoj regiji

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim i Snježana Milićević

  Optzimalne opcije liječenja ratnih povreda bubrega

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Snježana Milićević, Ž Ećim, Duško Vasić i Slobodan Hajder

Knjige

  Spomenica Sretena Boškovića. Spomenica Knjiga VII, Odjeljenje medicinskih nauka. Knjiga 3

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-21-08-3
  Godina 2007
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić i Jasminka Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 17