Navigacija

dr Milan Žigić

051/211-222

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Maligne neoplazme testisa liječene na Urološkoj klinici u Banjoj Luci

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Duško Vasić, Snježana Milićević, Milan Žigić, Slobodan Hajder i Drago Todić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 26
  Strana do 26

Radovi sa skupova

  Benign angiomyoadenomatous tumor of the kidney - case study.

  Naučni skup I Kongres patologa Bonse i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.
  Publikacija Acta Med Sal
  Godina 2008
  Autori Radoslav Gajanin, Milan Žigić, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Salapura, Ljiljana Tadić-Latinović i Zdenka Gojković
  Strana od 96
  Strana do 96

  Ratne povrede kod žena, prikaz slučajeva

  Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Žarko Ećim, S Radulović, Dragica Draganović, Brano Topić i Milan Žigić

  Hirurški tretman akutnog ezofagealnog krvarenja izazvanog portalnom hipertenzijom

  Naučni skup III jugoslovenski naučno hepatološki simpozijum
  Godina 1982
  Autori Zdravko Marić, Milan Vasić, Milan Žigić, Svetozar Radulović i Ratko Vasić
  Strana od 367
  Strana do 368

Knjige

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora bubrega

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-3-5
  Godina 2016
  Autori Saša Jungić, J. Berendika, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura, M. Štrbac, Biljana Tubić, M. Vještica i Milan Žigić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije