Navigacija

mr Draško Gajić
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 404
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Socijalni rad
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Socijalna politika viši asistent 29. jun 2017.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N-4 Uvod u socijalnu politiku
P-4 Uvod u socijalnu politiku
S-4 Uvod u socijalnu politiku
SR1-11 Socijalna politika
SR1-33 Ljudska prava i socijalni rad
SR1-35 Civilni sektor i socijalna zaštita
SR1-4 Uvod u socijalnu politiku
SR1-44 Siromaštvo i socijalna uključenost
SR-38 Civilni sektor i socijalni rad
SR-4 Uvod u socijalnu politiku
SR-43 Praksa socijalnog rada
SR-46 Siromaštvo i socijalna uključenost
SR-53 Uporedni sistemi socijalne politike
SR-55 Socijalni razvoj i planiranje
SR-8 Socijalna politika
SRS-39 Civilni sektor i socijalni rad

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Cjeloživotno učenje u kontekstu razvoja profesije socijalnog rada

  Časopis Društvene i humanističke studije (DHS)
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ana Gavrilović, Draško Gajić i Ljubo Lepir
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 361
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/DHS/DHS%203.pdf

  "Socijalni sektor između stvarnog i proklamovanog",

  Časopis Politea
  Godina 2011
  Autori Draško Gajić
  Strana od 286
  Strana do 291

Radovi sa skupova

  Djelovanje centara za socijalni rad u elementarnim nepogodama u sistemu zaštite i spasavanja

  Naučni skup Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ljubo Lepir i Draško Gajić
  Strana od 48
  Strana do 58

  Siromaštvo u BiH – uticaj socijalnih naknada

  Naučni skup Rizici i bezbjednosne prijetnje
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk i Draško Gajić
  Strana od 211
  Strana do 221

  Family and crisis in Republic of Srpska

  Naučni skup 1. Visegrad Meeting „Social Services - Pillar of the European Society“
  Publikacija Social Services - Pillar of the European Society – Conference Proceedings
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Draško Gajić
  Strana od 126
  Strana do 137

  "Statistička slika Banjalučkih studenata socijalnog rada i pitanja koja se mogu postaviti",

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti,
  Publikacija Zbornik radova "Nauka i savremeni društveni procesi",
  Godina 2007
  Autori Draško Gajić i Ana GAvrilović
  Strana od 493
  Strana do 515

Ostali radovi

  Social protection and possible solutions for Family support in Republic of Srpska

  Samozapošljavanje u Republici Srpskoj između (ne)mogućnosti i prepreka

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISSN/ISBN 978-86-84031-57-2
  Godina 2012
  Autori Draško Gajić
  Strana od 158
  Strana do 172

  Minimalni standardi u dječijoj zaštiti u BiH

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Rs, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Save the Children
  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Draško Gajić

  Vodič za korištenje minimalnih standarda za institucionalni smještaj djece bez roditeljskog staranja

  Izdavač Save the Children – UK
  Godina 2010
  Autori Draško Gajić i Branka Ostojić
  Strana od 28
  Strana do 44

  Minimalni standardi i specifikacija usluga

  Izdavač Save the Children – UK
  Godina 2010
  Autori Draško Gajić i Branka Ostojić
  Strana od 13
  Strana do 22

  Aktuelno stanje u centrima za socijalni rad

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i UNICEF
  Godina 2010
  Autori Draško Gajić, Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, Anka Šeranić, Stamenka Kozomara, Ljiljana Vasić, Pavle Paunić, Dijana Marin i Sanja Jovanović
  Strana od 39
  Strana do 49

  "Strategija unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja-Oblast hraniteljstva,

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i UNICEF
  Godina 2009
  Autori Draško Gajić, Ljubo Lepir, Anka Šeranić i Tatjana Novaković-Manojlović
  Strana od 36
  Strana do 43

Knjige

  Socijalna uključenost - Diskurs ili novi koncept

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-219-7
  Godina 2014
  Autori Nikola Novaković, Ljubo Lepir, Mira Ćuk i Draško Gajić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 169

Projekti

Uloga Centra za socijalni rad u kriznim situacijama

Projekat je usmjeren na pozicioniranja oblasti socijalnog rada u kriznim situacijama. U predmetnom projektu se izdvajaju dvije logičke cijeline aktivnosti, stoga su i ciljevi razvrstani u dvije cijeline...

Broj projekta 8319001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac mr Draško Gajić
Projektni tim prof. dr Vesna Šućur Janjetović
Ljiljana Mirčeta
Finansijer UNICEF(Misija u BiH)
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 01.10.2016.
Vrijednost projekta 77354.0 BAM