Navigacija

prof. dr Vitomir Popović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-050
lokal 150
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za međunarodno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodno pravo redovni profesor 5. februar 2004.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14MPEU Pravo Evropske unije
Akademske studije prvog ciklusa
1MPP Međunarodno poslovno pravo

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS14MKP Međunarodno kompanijsko pravo
MS14PMP Pravo međunarodnih plaćanja
MS14RSP Rješavanje sporova u međunarodnom pravu
MS14UMT Ugovori međunarodne trgovine
MS19PMP Pravo međunarodnih plaćanja
MS19RSMP Rješavanje sporova u međunarodnom pravu
MS19UMT Ugovori međunarodne trgovine
Akademske studije prvog ciklusa
OS07MTP Međunarodno poslovno pravo
OS13MAP Međunarodno arbitražno pravo
Akademske studije trećeg ciklusa
DS19MPP Međunarodno poslovno pravo
DS19PEU Pravo Evropske unije

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK12OMP Osnove međunarodnog prava
OBK16OMP Osnovi međunarodnog prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  EKONOMSKA INTERESNA GRUPACIJA FRANCUSKOG PRAVA

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2012
  Autori Ranko Vulić i Vitomir Popović
  Strana od 9
  Strana do 26

Radovi sa skupova

  Odgovornost za štetu na međunarodnom planu prouzrokovanu NATO bombardovanjem Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ, br. 59/2019
  Godina 2019
  Autori Vitomir Popović i Dejan Pilipović
  Strana od 487
  Strana do 508

Knjige

  Međunarodno poslovno pravo - posebni dio

  Izdavač Contract - Centar za međunarodnu pravnu i poslovnu saradnju u Banjoj Luci
  ISBN 9789993850427
  Godina 2010
  Autori Vitomir Popović i Radovan Vukadinović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 542

  Međunarodno javno pravo

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-13-7
  Godina 2009
  Autori Vitomir Popović i Filip Turčinović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 521

  Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-29-8
  Godina 2008
  Autori Vitomir Popović i Boris Topić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 229

  Međunarodno poslovno pravo - opšti deo

  Izdavač Centar za pravo Evropske unije, Kragujevac
  ISBN 9-789993-825142
  Godina 2007
  Autori Vitomir Popović i Radovan Vukadinović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 360

  Dokumenti Dejton-Pariz

  Izdavač Institut za međunarodno pravo i međunarodnu poslovnu saradnju Banja Luka
  ISBN 86-7026-118-9
  Godina 2002
  Autori Vitomir Popović i Vladimir Lukić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 474

  Ugovori u privredi

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka, Centar za publikacije
  ISBN 99938-675-0-0
  Godina 2002
  Autori Mirko Vasiljević, Marko Rajčević i Vitomir Popović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 487