Navigacija
Viber

Prijem za dvojicu stranih doktoranada i njihove mentore na UNIBL

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) prof. dr Biljana Antunović, razgovarala je 12. aprila 2021. godine sa dvojicom doktoranada koji na našoj visokoškolskoj ustanovi borave u okviru Erazmus+ programa razmjene. 

Tokom prijema u Rektoratu kojem su prisustvovali i mentori kandidata, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Biljana Antunović, ističe da je dolazak stranih doktoranada u skladu sa postavljenim ciljevima internacionalizacije Univerziteta, konkretno internacionalizacije nauke. Po njenim riječima, naročito je zanimljivo to što su doktorandi na naš Univerzitet došli u vrijeme pandemije virusa korona.

Doktorand Naser Kodor sa Univerziteta Santijago de Kompostela, ovdje će boraviti tri mjeseca. Za dolazak na UNIBL se odlučio, jer se studijski programi u velikoj mjeri poklapaju sa planom njegovog istraživanja, te što u istim postoji veliki obim već sprovedenog naučno-istraživačkog rada.

Njegovo doktorsko istraživanje je iz mašinskog inženjerstva, međutim, u radu koristi lubrikante sa nanočesticama.

Kodoru će mentor biti docent na Prirodno-matematičkom fakultetu UNIBL dr Suzana Gotovac-Atlagić, koja ističe da se je zadovoljna što se ova razmjena realizuje. Posebno zadovoljstvo je kako kaže to, što će njen kandidat uzeti aktivno učešće u projektu LUBRICAD. Ona kaže da je to projekat finansiran od strane Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, a koji se realizuje na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Evgenij Sjerebrjenikov je doktorand sa Univerziteta u Granadi, a njegov naučno-istraživački rad se tiče pitanja trgovine ljudima. 

Kaže da je UNIBL, izabrao na preporuku svojih kolega iz zemalja bivše Jugoslavije, a takođe i značajan dio njegove disertacije se tiče pitanja usklađivanja propisa zemalja kandidata sa relevantnim propisima Evropske unije, pa će mu boravak na našoj visokoškolskoj ustanovi u velikoj mjeri pomoći da se upozna sa domaćim propisima iz ove oblasti. 

Evgnij planira da u Banjoj Luci boravi pet mjeseci, a mentor u radu mu je docent na Pravnom fakultetu UNIBL dr Milijana Buha. Ona je iskazala  zadovoljstvo što će imati priliku da bude mentor kandidatu koji se u svojoj disertaciji bavi pitanjima trgovine ljudima. Kako je navela doc. Buha, ovo pitanje je posebno značajno u kontekstu trenutne migrantske krize u BiH. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11024/IMG_4884.JPG