Navigacija
Viber

Rektorska konferencija Republike Srpske: Javne univerzitete iz Republike Srspke upisati u Državni registar

AktuelnoUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Rektorska konferencija Republike Srpske (RKRS), sa sjednice održane 31. maja 2019. godine, uputila je apel Enveru Haliloviću, direktoru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, da izvrši obaveze iz svoje nadležnosti i upiše dva javna univerziteta iz Republike Srpske u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH.

Prof. dr Radoslav Gajanin, predsjedavajući  RKRS, rekao je nakon sjednice održane u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, da se taj apel odnosi i na upis studijskih programa koji su tom prilikom akreditovani.

"Naglašavam da su oba javna univerziteta iz Republike Srpske akreditovana i upisana u registar koji se vodi u Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na nivou BiH, tako da naši studenti nemaju potrebe za bilo kakvom zabrinutošću", istakao je prof. dr Radoslav Gajanin, koji je i rektor Univerziteta u Banjoj Luci.

Prof. dr Zoran Kalinić, rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka, rekao je da su, prema informaciji Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, dva javna univerziteta u Republici Srpskoj uspješno završila institucionalnu reakreditaciju i akreditaciju studijskih programa, te da su u toku ili pri kraju procesi za određeni broj privatnih univerziteta.

On je naveo da se očekuje i da ostali univerziteti pristupe tim procesima u skladu sa zakonskom procedurom i mogućnostima.

"Značajno je reći da je ta agencija /Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske/posebno naglasila probleme koji se tiču odnosa sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, sa kojom ima dosta nesporazuma, posebno kod upisa reakreditovanih i akreditovanih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske u registar koji se vodi na nivou BiH", naveo je Kalinić.

On je naglasio da je akademska zajednica u Republici Srpskoj opredijeljena za razvoj visokog obrazovanja, te pozvao kolege iz Federacije BiH da se pridruže tom trendu.

Prof. dr Stevo Pašalić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naveo je da je na sjednici razmatrana i kadrovska struktura zaposlenih, s obzirom da je je to važan činilac za rast i razvoj svakog univerziteta.

"Naš cilj je unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja, o čemu smo svi saglasni. Poželjna je i saradnja univerziteta", dodao je rektor Pašalić.

Inače, Rektorska konferencija je u razmotrila i prijedlog sporazuma o saradnji između univerziteta u Republici Srpskoj, a koji su okupljeni oko RKRS. Bilo je riječi i o preduzetim aktivnostima vezanim za iniciranje pitanja članstva privatnih univerziteta iz Republike Srpske u Rektorskoj konferenciji BiH. Takođe, raspravljalo se i o prisustvu RKRS na sjednicama Konferencije univerziteta Srbije.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8989/IMG_3792_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8989/IMG_3788__2_.jpg