Navigacija

Sjednica Upravnog odbora

Vrijeme 19. mart 2019. 09:00 - 09:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci