Navigacija

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 30. oktobar 2018. 09:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci