Navigacija

mr Nemanja Zlojutro
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta-Katedra za trenažnu tehnologiju sporta
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta-Katedra za bazične motoričke aktivnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziologija u sportu viši asistent 24. septembar 2020.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12DS2 Dijagnostika u sportu II
MON12PBM Primjenjena biomehanika
MS12UKT Upravljanje kineziološkim transformacijama
Akademske studije prvog ciklusa
1NANT Antropomotorika
1SANT Antropomotorika
1SKPSF-R Kondiciona priprema - sportska forma u rukometu
1SKTKPKS Kondiciona priprema u kolektivnim sportovima
OSN20OSAP Osnove antropomotorike
OFVS20AP1 Antropomotorika 1
OFVS20AP2 Antropomotorika 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  MAKSIMALNA IZOMETRIJSKA MIŠIĆNA SILA KAO PREDIKTOR JEDNOG MAKSIMALNOG NAPREZANJA U TESTU ČUČANJ

  DOI 10.5550/sgia.201601.se.pkdz
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2020
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš i Nemanja Zlojutro
  Volumen 16
  Broj 1
  Strana od 161
  Strana do 172
  Veb adresa https://www.sportlogia.com/no16/11.html

  Analiza visoko intenzivnih trčanja na utakmicama BHT Premijer Lige Bosne i Hercegovine

  Časopis Homo Sporticus
  Godina 2020
  Autori Nemanja Zlojutro, Borko Petrović, Aleksandar Kukrić i Radenko Dobraš
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od https://homospor
  Strana do https://homospor
  Veb adresa https://homosporticus.ba/category/2020/2020-vol-22-issue-1/

  IZOMETRIJSKA MIŠIĆNA SILA KAO PREDIKTOR JEDNOG MAKSIMALNOG NAPREZANJA U TESTU NOŽNI POTISAK

  DOI 10.555/sgia. 191501.se.pkdz
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2019
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš i Nemanja Zlojutro
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 80
  Strana do 88

  Motor abilities and relative age effect of adolescent

  DOI 10.5937/fizkul1802181V
  Časopis Fizička kultura
  Godina 2018
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Gadzić, Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Saša Marković i Nemanja Zlojutro
  Volumen 72
  Broj 2
  Strana od 183
  Strana do 190
  Veb adresa http://www.fizickakultura.com/cir

Radovi sa skupova

  Povezanost morfoloških karakteristika i nekih motoričkih sposobnosti

  Naučni skup Četvrta Međunarodna naučna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“
  Publikacija Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Saša Marković, Nemanja Zlojutro i Dejan Javorac
  Strana od 416
  Strana do 423
  Veb adresa http://www.siz-au.com/konferencija/zbornici

  Povezanost morfoloških i nekih motoričkih sposobnosti

  Naučni skup 4. Međunarodna konferencija „ Sportske nauke i zdravlje“
  DOI ISBN 978-99955-91-51-9
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Nemanja Zlojutro
  Strana od 416
  Strana do 423
  Veb adresa http://www.siz-au.com/sites/default/files/01_zbornik_radova_2014.pdf

  Procjena funkcionalne pokretljivosti studenta primjenom FMS metodom

  Naučni skup Šesti međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2014
  Autori Nemanja Zlojutro, Borko Petrović, Aleksandar Kukrić i Saša Marković