Navigacija

Brankica Marković

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Presence of Stress, Burnout Syndrome and the Most Important Causes of Working Stress Among Physicians in Primary Health Care – an Observational Study from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.5644/ama2006-124.254
  Časopis Acta Medica Academica
  Godina 2019
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Brankica Marković i Bojan Stanetić
  Volumen 148
  Broj 2
  Strana od 159
  Strana do 166
  Veb adresa http://www.ama.ba/index.php/ama

  Assessment of risk for falls in elderly

  Časopis General Medicine Journal
  Godina 2014
  Autori Kosana Stanetić, Brankica Marković, Gordana Tešanović, Suzana Savić, Mladen Šukalo i Zora Kremenović
  Volumen 20
  Broj 1-2
  Strana od 25
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.opstamedicina.org/om_ilustracija.asp

Radovi sa skupova

  Šta je novo u sekundarnoj prevenciji koronarnih bolesnika u Republici Srpskoj - Rezultati Roscops V

  Naučni skup Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Duško Vulić, D Đekić, Draško Kuprešak, Nevena Todorović, Kosana Stanetić, Sanja Tešanović, Suzana Savić, Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, Brankica Marković, Biljana Đukić, Snežana Matić-Milutinović, Biljana Mlađenović, M Šarac-Vojvodić, Radana Grahovac, Anastasija Stokanović, Gordana Maravić Oplakan, D Katić, I Topić, T Bošnjak i Danijel Atijas
  Strana od 10
  Strana do 19

Ostali radovi

  Praktikum za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Verica Petrović, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović i Brankica Marković
  Strana od 1
  Strana do 120

  Skripta za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka, Katedra porodične medicine
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Sanja Tešanović, Mladen Šukalo, Rajna Tepić, Zora Kremenović, Brankica Marković i Vedrana Antonić-Komljenović
  Strana od 5
  Strana do 213

  Assesment of risk for falls in elderly

  Godina 2012
  Autori Brankica Marković, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, Zora Kremenović i Gordana Tešanović
  Strana od 50
  Strana do 50