Navigacija

mr Branislava Pušac

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija