Navigation

dr Igor Božić
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za kolektivne sportove
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziologija u sportu viši asistent May 28, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
MONFV136 Metodičke osnove nastave fizičkog vaspitanja
MF147 Metodika nastave fizičkog vaspitanja
MF147-15 Metodika nastave fizičkog vaspitanja
PVMFV135 Metodika fizičkog vaspitanja
PVFV124 Fizičko vaspitanje (rekreativni p-kolokvij)

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12MFV Metodika fizičkog vaspitanja i sporta u visokom obvrazovanju
MON12PIF Primjenjena istraživanja u fizičkom vaspitanju
MON12PŠS Predškolski i školski sport
MON12TMF Teorija i metodika fizičkog vaspitanja i sporta
MS12TTRM Trenažna tehnologija u radu sa mađim uzrasnim kategorijama
Akademske studije prvog ciklusa
1NEI Elementarne igre
1NSMU1 Smučanje I
1NSMU2 Smučanje II
1SEI Elementarne igre
1SKTKPMUK Kondiciona priprema mlađih uzrasnih kategorija
1SSI Sportske igre
1SSMU Smučanje
OSN20AFV Adaptirano fizičko vježbanje
OSN20KTMUK Kondicioni trening mlađih uzrasnih kategorija
OSN20OKS Osnovne kretne strukture
OSN20SK Skijanje
OFVS20TIMS Teorija i metodika skijanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Doprinos rolanja u učenju osnova alpskog skijanja (Contribution of inline skating to learning basics of alpine skiing)

  DOI 10.5550/sgia.171301.se.BCBJT
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2017
  Autori Igor Božić, Vjekoslav Cigrovski, Goran Bošnjak, Vladimir Jakovljević, and Gorana Tešanović
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 8

  RELATION BETWEEN SKI TECHNIQUE AND THE TIME ACHIEVED IN GIANT SLALOM (POVEZANOST SKIJAŠKE TEHNIKE SA POSTIGNUTIM VREMENOM U VELESLALOMU )

  Časopis Acta Kinesiologica
  Godina 2013
  Autori Mihajlo Mijanović, Žarko Bilić, and Igor Božić
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 91
  Strana do 94
  Veb adresa http://www.actakin.com/TEXT/TxAr0702.html

  Influence of motor abilities on learning of alpine ski technique (DOPRINOS RAZVIJENOSTI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD SAVLADAVANJA SKIJAŠKE TEHNIKE)

  DOI 10.550/sgia120802.en.108C
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2012
  Autori Vjekoslav Cigrovski, Igor Božić, and Nikola Prlenda
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 188
  Strana do 201
  Veb adresa http://www.sportlogia.com/no6engl/3.html (http://www.sportlogia.com/no6/3.html)

Radovi sa skupova

  Skijanje kao sredstvo poboljšanja motoričkih sposobnosti djece.

  Naučni skup 3. Međunarodna naučna konferencija "Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas"
  DOI 229002252
  Publikacija Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić
  Godina 2016
  Autori Igor Božić, Goran Bošnjak, Gorana Tešanović, Vladimir Jakovljević, and Tanja Bošnjak
  Strana od 101
  Strana do 110

  Koncentracija laktata kao pokazatelj opterećenja u skijanju ekvivalentnog opterećenju koje nastaje pri trčanju na kratke staze

  Naučni skup 3. Međunarodna naučna konferencija "Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas"
  DOI 229009164
  Publikacija Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić
  Godina 2016
  Autori Goran Bošnjak, Vladimir Jakovljević, Gorana Tešanović, Igor Božić, and Milinko Dabović
  Strana od 111
  Strana do 117

  Relationship between morphological characteristics and impact of coordination and explosive strength of students 12 years old

  Naučni skup 1. International Scientific Conference FIS Komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji Niš
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Snežana Bijelić, Saša Jovanović, Igor Božić, and Željko Vukić
  Strana od 234
  Strana do 246

  Assessment of basic motor abilities of balance, coordination and flexibility of children 6 years old

  Naučni skup 1.International Scientific Conference Niš FIS komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Snežana Bijelić, Saša Jovanović, Igor Božić, and Željko Vukić
  Strana od 247
  Strana do 254

  CONSTRUCTION OF SCALE FOR EVALUATION OF ATTITUDE TOWARDS ALPINE SKIING (KONSTRUKCIJA SKALE ZA PROCJENU STAVA PREMA SKIJANJU)

  Naučni skup 4. Međunarodni naučni kongres "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije"
  DOI 10.5550/SP.4.2012.012
  Publikacija Proceedings book (Zbornik radova), Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  Godina 2012
  Autori Vjekoslav Cigrovski, Igor Božić, Nikola Prlenda, Bojan Matković, and Jadranka Vlašić
  Strana od 113
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.sportkon.com/4/12.pdf

Ostali radovi

  Alternativni sportovi i metodički pristupi učenja skijanja

  Godina 2014
  Autori Igor Božić