Navigation

проф. др Синиша Митрић
ванредни професор

Наставник - II-4
Пољопривредни факултет
Катедре
 • Пољопривредни факултет-Катедра за заштиту биљака и агроекологију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Заштита здравља биљака и агроекологијаванредни професорJune 29, 2017

Предмети

Пољопривредни факултет

Академске студије другог циклуса
МБ20-ИЗооциди, фунгициди и хербициди
МБЗБ07Токсикологија и екотоксикологија пестицида
Академске студије првог циклуса
ОЗБ07ДДДДезинфекција, дезинсекција и дератизација
ОЗБ07ЗБЗПЗаштита биљака у заштићеном простору
ОЗБ07КККонтрола корова
ОЗБ07ОФФОпшта фитофармација
ОЗБ07ПФФПосебна фитофармација

Библиографија

Радови у часописима

  ПЕРЗИСТЕНТНЕ ОРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ (POPs) У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ- ЗНАЧАЈ ПРИМЈЕНЕ ШТОКХОЛМСЕ КОНВЕНЦИЈЕ

  DOI10.7251/SKP170801003P
  ЧасописСКУП
  Година2017
  АуториДушица Пешевић, Михајло Марковић, and Синиша Митрић
  Волумен8
  Број1
  Страна од3
  Страна до25
  Веб адресаhttp://www.pmfbl.org/skup/

  Primena modela za izračunavanje gubitaka prinosa gajenih biljaka u zavisnosti od sastava, brojnosti i vremena suzbijanja korova

  ЧасописActa herbologica
  Година2016
  АуториСиниша Митрић, Vaskrsija Janjić, Златан Ковачевић, Биљана Келечевић, and Dragoslava Bjelošević
  Волумен25
  Број2
  Страна од15
  Страна до34

  Possible Development of Tuta absoluta (Meyrick) on Different Host Plants in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  ЧасописAgro-knowledge Journal
  Година2016
  АуториЗорица Ђурић, Сњежана Хрнчић, Синиша Митрић, and Петар Николић
  Волумен17
  Број4
  Страна од319
  Страна до327

  Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) u korovskoj vegetaciji Republike Srpske

  ЧасописActa herbologica
  Година2015
  АуториЗлатан Ковачевић, Нада Шуматић, Vaskrsija Janjić, Синиша Митрић, and Биљана Келечевић
  Волумен24
  Број2
  Страна од109
  Страна до116

  Zastupljenost trava (Poaceae) u zajednicama višegodišnjih zasada Bosne i Hercegovine

  ЧасописActa herbologica
  Година2014
  АуториЗлатан Ковачевић, Синиша Митрић, and Биљана Келечевић
  Волумен23
  Број2
  Страна од119
  Страна до128

  Економско-еколошка анализа предности апликације пестицида калибрисаним и прецизно подешеним атомизером

  ЧасописAgro-knowledge Journal
  Година2013
  АуториЗоран Маличевић, Борислав Раилић, Синиша Митрић, and Дијана Михајловић
  Волумен14
  Број4
  Страна од607
  Страна до616

  THE IMPORTANCE OF CALIBRATION OF ATOMIZER AND MEASURES OF INCREASING EFFICIENCY ON APPLICATION IN YOUNG PLANTATIONS

  ЧасописAgriculture & Forestry
  Година2013
  АуториЗоран Маличевић, Борислав Раилић, Синиша Митрић, Дијана Михајловић, and Младен Бабић
  Волумен59
  Број2
  Страна од117
  Страна до125

  Испитивање технике за апликацију пестицида у циљу добијања ГлобалГап стандардау Републици Српској

  ЧасописAgro-knowledge Journal
  Година2012
  АуториЗоран Маличевић, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Dijana Mihajlović, and Mladen Babić
  Волумен13
  Број3
  Страна од421
  Страна до430

  Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  ЧасописEPPO Bulletin
  Година2012
  АуториЗорица Ђурић, Snježana Hrnčić, Milan Vujanović, Branko Đurić, and Siniša Mitrić
  Волумен42
  Број2
  Страна од337
  Страна до340

  Brojnost sjemena korovskih biljaka u zemljištu u usjevu kukuruza

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2011
  АуториБиљана Вучковић, Златан Ковачевић, and Синиша Митрић
  Волумен12
  Број1
  Страна од43
  Страна до50

  Зависност билошке активности имазетапира од карактеристика земљишта

  ЧасописActa herbologica
  Година2011
  АуториСиниша Митрић
  Волумен20
  Број2
  Страна од77
  Страна до87

  Упоредна анализа вриједности ефективних доза (ED10 i ED50) имазетапира

  ЧасописActa herbologica
  Година2011
  АуториСиниша Митрић
  Волумен20
  Број1
  Страна од25
  Страна до34

  Мјере побољшања ефикасности орошивача у циљу примјене малих и средњих норми при орошавању воћњака

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2010
  АуториЗоран Маличевић, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Mladen Babić, and Игор Марчета
  Волумен11
  Број4
  Страна од141
  Страна до148

  Aспекти исплативости тестирања уређаја за заштиту биљака

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2009
  АуториБорислав Раилић, Зоран Маличевић, Синиша Митрић, Младен Бабић, and Игор Марчета
  Волумен10
  Број2
  Страна од57
  Страна до65

  Preliminarni biotest za određivanje graničnih doza herbicida

  ЧасописActa herbologica
  Година2008
  АуториСиниша Митрић and Биљана Вучковић
  Страна од161
  Страна до166

  Behaviour and degradation in soil of herbicide inhibitor of acetolactate-synthase

  ЧасописHerbologia
  Година2005
  АуториВаскрсија Јањић, Ивица Ђаловић, and Синиша Митрић
  Волумен6
  Број1
  Страна од91
  Страна до102

  Контрола корова и одржавање земљишта у воћњацима

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториСиниша Митрић, Васкрсија Јањић, Гордана Ђурић, and Момчило Којић
  Волумен13
  Број2
  Страна од407
  Страна до416

  Трансформација, перзистентност, покретљивост и садржај атразина у земљишту

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториВаскрсија Јањић, Синиша Митрић, Ивица Ђаловић, and Љубинко Јовановић
  Волумен13
  Број2
  Страна од333
  Страна до346

  Коровска флора воћњака Босне и Херцеговине

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториМомчило Којић, Синиша Митрић, Васкрсија Јањић, and Гордана Ђурић
  Волумен13
  Број2
  Страна од569
  Страна до580

  Ефикасност глифосата у сузбијању амброзије (Ambrosia artemisifolia L.)

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториДраган Матаруга, Васкрсија Јањић, and Синиша Митрић
  Волумен13
  Број2
  Страна од489
  Страна до494

  Genetičko-biohemijske osnove rezistentnosti korovskih biljaka prema herbicidima inhibitorima acetolaktat sintetaze (ALS)

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториVaskrsija Janjić, Ljiljana Radivojević, Синиша Митрић, and Goran Malidža
  Волумен13
  Број2
  Страна од319
  Страна до332

  Weed control and soil management in оrchards

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториSiniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Гордана Ђурић, and Momčilo Kojić
  Волумен13
  Број2
  Страна од407
  Страна до416

  Присуство тешких метала (Pb, Hg, Cd, Cu) и пестицида (атразин) у земљишту и подземној води Лијевча поља

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2003
  АуториBranislav Nedović, Vaskrsija Janjić, Jovan Todorović, Синиша Митрић, and Златан Ковачевић
  Волумен4
  Број3
  Страна од164
  Страна до179

  Ефикасност фолијарних хербицида у усјеву кромпира

  ЧасописHerbologia
  Година2003
  АуториСиниша Митрић, Илија Комљеновић, and Вида Тодоровић-Митрић
  Волумен4
  Број1
  Страна од173
  Страна до179

  Ekološke, fitogeografske i fitocenološke karakteristike korovske flore voćnjaka sjeverozapadne Bosne

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2003
  АуториМомчило Којић, Гордана Ђурић, Синиша Митрић, and Васкрсија Јањић
  Волумен4
  Број2
  Страна од114
  Страна до129

Радови са скупова

  Distribution of Xanthium species on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп AgroReS 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  ПубликацијаBook of Abstracts [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Година2019
  АуториБиљана Келечевић, Милан Шипка, Златан Ковачевић, and Синиша Митрић
  Страна од54
  Страна до54
  Веб адресаhttp://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf

  Принос кукурузу у зависности од примјене хербицида

  Научни скуп15. Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини
  ПубликацијаЗборник резимеа, 15. Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини
  Година2018
  АуториМладен Гвозден, Синиша Митрић, Биљана Келечевић, and Златан Ковачевић
  Страна од53
  Страна до54

  Ecological analysis of weed flora in vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018"
  ПубликацијаBook of abstracts, 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018"
  Година2018
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић, and Синиша Митрић
  Страна од98
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2018/03/Zbornik-sazetaka-AgroReS_2018-FINAL-6.3.2018a.pdf

  Parazitske cvjetnice-karantinski štetni organizmi

  Научни скуп14. Simpozijum o zaštiti bilja
  ПубликацијаZbornik radova, 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Година2017
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић, Синиша Митрић, Данијела Петровић, and Јована Жунић
  Страна од30
  Страна до31

  Vegetacija sveze Potamion eurosibiricum W.Koch 1928 u Ramsarskom području Bardača

  Научни скуп14. Simpozijum o zaštiti bilja
  ПубликацијаZbornik radova, 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Година2017
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић, Данијела Петровић, Синиша Митрић, and Нина Чавић
  Страна од55
  Страна до56

  Uticaj pomoćnih supstanci na djelovanje herbicida

  Научни скупČetvrti naučno-stručni simpozij "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  ПубликацијаZbornik radova Četvrtog naučno-stručnog simpozija "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  Година2017
  АуториСиниша Митрић, Marko Bjeljac, Златан Ковачевић, and Biljana Kelečević
  Страна од141
  Страна до147

  The study of the mobility of herbicide by bioassay method

  Научни скуп6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017"
  ПубликацијаBook of abstracts, 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017"
  Година2017
  АуториДавор Рајлић, Синиша Митрић, Златан Ковачевић, and Биљана Келечевић
  Страна од145
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2017/03/AGRORES-Book_of_Abstracts_2017.pdf

  Mobility of imazethapyr depending on the characteristics of soil

  Научни скуп9th Congres of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina
  ПубликацијаWorks of the Faculty of Forestry University of Sarajevo. Special edition of the 9th Congres of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina
  Година2016
  АуториСиниша Митрић and Vaskrsija Janjić
  Страна од307
  Страна до315

  Diverzitet korovske flore i vegetacije u agrofitocenozama Bosne i Hercegovine

  Научни скупDeseti kongres o korovima
  ПубликацијаZbornik rezimea, Deseti kongres o korovima
  Година2016
  АуториЗлатан Ковачевић, Момчило Којић, Нада Шуматић, Васкрсија Јањић, Синиша Митрић, Мирха Ђикић, Данијела Петровић, Биљана Келечевић, and Сања Чекић
  Страна од24
  Страна до25

  Uticaj korova na prinos gajenih biljaka i određivanje optimalnog vremena za njihovo suzbijanje

  Научни скупDeseti kongres o korovima
  ПубликацијаZbornik rezimea, Deseti kongres o korovima
  Година2016
  АуториСиниша Митрић, Васкрсија Јањић, Златан Ковачевић, Биљана Келечевић, and Драгослава Бјелошевић
  Страна од37

  Weed vegetation of alliance Polygono-Chenopodion Koch 1926 em Sissing. 1946 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Научни скупV International Symposium on agricultural sciences "AgroReS 2016"
  ПубликацијаBook of abstracts, V International Symposium on agricultural sciences "AgroReS 2016"
  Година2016
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић, and Синиша Митрић
  Страна од221
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2016/02/ZBORNIK-SAZETAKA-2016-27.02.pdf

  Uporedna analiza podataka iz registracije sredstava za zaštitu bilja u EU i u BiH

  Научни скупXII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  ПубликацијаZbornik rezimea, XII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Година2015
  АуториСиниша Митрић, Златан Ковачевић, and Биљана Келечевић
  Страна од83
  Страна до84

  PHYSICAL CHEMICAL CHARACTERISTICS OF HERBICIDES USED FOR MAIZE PRODUCTION IN BIH AS FACTORS OF POTENTIAL HERBICIDE LEACHING IN GROUNDWATER

  Научни скуп9th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Hercegovina
  ПубликацијаRadovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Година2015
  АуториSiniša Mitrić, Mihajlo Marković, Mladen Babić, Milan Šipka, Dušica Pešević, and Duško Dragičević
  Страна од297
  Страна до305

  Association of Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 1979 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Научни скупSixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“
  ПубликацијаBOOK OF PROCEEDINGS Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”
  Година2015
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић, and Синиша Митрић
  Страна од825
  Страна до830
  Веб адресаhttp://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2015/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2015.pdf

  Ограничење ширења и сузбијање амброзије

  Научни скупАмброзија опасна инвазиона и алергена биљка
  ПубликацијаАкадемија наука и умјетности Републике Српске. Научни скупови, Књига XXXV, Одељење природно-математичких наука, Одбор за животну средину, просторно планирање и одрживи развој. Зборник научног скупа: Амброзија опасна инвазиона и алергена биљка
  Година2015
  АуториСиниша Митрић, Горан Малиџа, Васкрсија Јањић, Драган Матаруга, and Љиљана Радивојевић
  Страна од173
  Страна до198

  Preliminarna istraživanja rasprostranjenosti vrsta roda Xanthium na teritoriji Bosne i Hercegovine

  Научни скупXI Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  ПубликацијаZbornik rezimea, XI Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Година2014
  АуториБиљана Келечевић, Златан Ковачевић, and Синиша Митрић
  Страна од57

  Wееd flora of vineyard in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупIntegrated Plant Protection – a Knowledge-Based Step towards Sustainable Agriculture, Forestry and Landscape Architecture
  ПубликацијаProceedings of the 7th Congress on Plant Protection
  Година2014
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић, and Синиша Митрић
  Страна од307
  Страна до310
  Веб адресаhttp://www.plantprs.org.rs/?article_id=26&lang=sr&topicgroup=activities&topic=meetings&subtopic=taken

  Invasive weeds in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупIII International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  ПубликацијаBook of abstracts, III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Година2014
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић, and Синиша Митрић
  Страна од372
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS_Trebinje_2014_FINAL1.pdf

  Efikasnost glifosata prmjenjenog prskalicom Herbi 4 u prostoru reda voćnjaka

  Научни скупXII savetovanje o zaštiti bilja
  ПубликацијаZbornik rezimea radova, XII savetovanje o zaštiti bilja
  Година2013
  АуториСиниша Митрић, Гојко Милановић, Биљана Келечевић, Златан Ковачевић, Александар Берендика, Драган Јованић, Александар Крџић, and Бошко Шушњар
  Страна од153
  Страна до155

  Утицај пестицида на медоносну пчелу

  Научни скуп7. Међународни симпозијум агронома
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2012
  АуториГоран Мирјанић and Синиша Митрић
  Страна од605
  Страна до609

  Uticaj pesticida na medonosnu pčelu

  Научни скуп 7th International Symposium on Agriculture
  ПубликацијаProceedings 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture
  Година2012
  АуториGoran Mirjanić and Синиша Митрић
  Страна од605
  Страна до609

  Испитивање биолошке активности и понашанја хербицида биолошким методама

  Научни скупXIV Симпозијум о заштити биља и IX Конгрес о коровима
  Година2012
  АуториСиниша Митрић, Васкрсија Јањић, and Биљана Келечевић

  Metode za određivanje rezerve sjemena korova u zemljištu

  Научни скупVIII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni Hercegovini
  ПубликацијаZbornik rezimea, VIII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni Hercegovini
  Година2011
  АуториБиљана Вучковић, Синиша Митрић, and Златан Ковачевић
  Страна од63

  Могућности обављања пољопривредне производње у зонама заштите изворишта питке воде "Матарушко пољое", "Матарушко поље - Тукови" и "Приједорчанка" на подручју општине Приједор - сажетак

  Научни скупXV међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2010
  АуториВасо Бојанић, Илија Комљеновић, Михајло Марковић, Миланка Дринић, Небојша Савић, Жељко Вашко, Синиша Митрић, Борис Пашалић, Драган Мандић, and Раде Лукић
  Страна од166
  Страна до167

  Mogućnosti obavljanja poljoprivredne proizvodnje u zonama zaštite izvorišta pitke vode "Mataruško polje

  Научни скупXV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Публикацијаzbornik sažetaka
  Година2010
  АуториВасо Бојанић, Илија Комљеновић, Михајло Марковић, Миланка Дринић, Небојша Савић, Жељко Вашко, Синиша Митрић, Борис Пашалић, Dragan Mandić, and Rade Lukić

  Utvrđivanje prisustva i rasprostranjenosti invazivnih i ekonomski štetnih korova na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera suzbijanja

  Научни скуп5. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  ПубликацијаZbornik rezimea, 5. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Година2008
  АуториЗлатан Ковачевић, Нада Шуматић, Синиша Митрић, and Биљана Вучковић
  Страна од66

  ZNAČAJ ODREĐIVANJA BANKE SJEMENA KOROVA U ZEMLJIŠTU ZA PLANIRANJE UPOTREBE HERBICIDA

  Научни скуп5.Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Година2008
  АуториБиљана Келечевић, Siniša Mitrić, and Јелена Радић

  Интегрална производња - концепт савремене пољопривредне производње

  Научни скупXIII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2008
  АуториГордана Ђурић, Никола Мићић, Миљан Цветковић, Миле Дардић, Синиша Митрић, Вида Тодоровић, Зорица Ђурић, Свјетлана Зељковић, Драгутин Мијатовић, Татјана Јовановић-Цветковић, Љубомир Радош, Борис Пашалић, Јово Стојчић, and Драган Зарић
  Страна од21
  Страна до21

  Emerzna korovska flora i vegetacija vodoprivrednih objekata Lijevča polja

  Научни скупXII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака, XII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2007
  АуториЗлатан Ковачевић, Синиша Митрић, and Димитрије Марковић
  Страна од123

  АНАЛИЗА ПРОМЕТА ПЕСТИЦИДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ПЕРИОДУ ОД 2000.ДО2004.ГОДИНЕ

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2006
  АуториСиниша Митрић, Васкрсија Јањић, Биљана Келечевић, and Зорица Ђурић

  ИСПИТИВАЊЕ ТОКСИЧНОСТИ ИНСЕКТИЦИДА НА ЖИТНОГ ЖИШКА - Sitophilus granarius L. (Coleoptera; Curculionide)

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2006
  АуториМилица Вујасиновић, Зорица Ђурић, Биљана Келечевић, and Синиша Митрић

  МОГУЋНОСТИ БИОТЕСТ МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ПЕСТИЦИДА У ЗЕМЉИШТУ И ВОДИ

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2005
  АуториВаскрсија Јањић, Синиша Митрић, Зорица Ђурић, Биљана Келечевић, German Estudillos, Саша Петковић, Александар Милановић, Дамир Сладојевић, and Дражен Јовичић

Остали радови

  Основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Градишка

  ИздавачУнивретзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Институт за агроекологију и земљиште
  Година2018
  АуториMihajlo Marković, Ново Пржуљ, Златан Ковачевић, Siniša Mitrić, Milan Šipka, Младен Бабић, Бојана Ивић Жупић, and Љиљана Томић

  Студија могућности обнављања пољопривредне производње у зонама заштите изворишта питке воде "Матарушко поље", "Матарушко поље - Тукови" и "Приједорчанак" на подручју општине Приједор

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poљoprivredne proizvodnje

  Ograničenje širenja i suzbijanje ambrozije

  ИздавачHerbološko društvo Srbije
  ISSN/ISBN86-83979-23-7
  Година2007
  АуториVaskrsija Janjić, Dragan Mataruga, Goran Malidža, Ljiljana Radivojević, Синиша Митрић, Lidija Stefanović, Radmila Stanković-Kalezić, and Darko Golić
  Страна од103
  Страна до118

  Osnovne karakteristike alergena polena ambrozije

  ИздавачHerbološko društvo Srbije
  ISSN/ISBN86-83979-23-7
  Година2007
  АуториVaskrsija Janjić, Bogdan Nikolić, Синиша Митрић, Jelena Gajić, and Zorica Plavšić
  Страна од69
  Страна до81

  Uputstvo za integralnu proizvodnju vinskog grožđa

  Uputstvo za integralnu proizvodnju trešnje

  Uputstvo za integralnu proizvodnju jabuke

Књиге

  Интегрална производња јагодастог воћа

  ИздавачЈУ Пољопривредни институт РС
  ISBN978-99938-725-5-9
  Година2015
  АуториВојислав Тркуља, Синиша Митрић, Хамдија Чивић, Неџад Карић, Иван Остојић, Никола Мићић, Гордана Ђурић, Миљан Цветковић, Борис Пашалић, Раденко Радовић, and Хемо Јусовић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна218

  Invazivni i ekonomski štetni korovi na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera kontrole

  ИздавачUniverziteta u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
  ISBN978-99938-93-24-0
  Година2013
  АуториЗлатан Ковачевић and Синиша Митрић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна192

  Integralna proizvodnja voća i grožđa - opšte postavke

  ИздавачNaučno voćarsko društvo Republike Srpske i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN978-99938-808-3-7
  Година2011
  АуториГордана Ђурић, Ivana Dulić Marković, Борис Пашалић, Љубомир Радош, Димитрије Марковић, Синиша Митрић, Биљана Лолић, Зорица Ђурић, Зоран Маличевић, and Борис Тадић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна91

  Приручник из заштите биљака за произвођаче из источне Херцеговине.

  Издавач„Vilux“ d.o.o., Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
  ISBN978-99955-633-2-5
  Година2009
  АуториСиниша Митрић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна214

  Korovi voćnjaka Bosne i Hercegovine

  ИздавачNaučno voćarsko društvo Republike Srpske
  ISBN99938-808-0-9
  Година2005
  АуториМомчило Којић, Гордана Ђурић, Васкрсија Јањић, and Siniša Mitrić
  Тип књигенаучна књига
  Број страна261