Navigation

Nikola Travar

Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Presentation of dendrological collection in the Botanical garden of the Protected area park arhitecture monument 'University City'

  Naučni skup AgroReS 2018
  Publikacija Book of Abstracts - 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018" February the 28th - March the 2nd, 2018; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2018
  Autori Gordana Đurić, Sunčica Bodružić, Nikola Travar, and Jelena Davidović Gidas
  Strana od 91

  'Vilina bukva' beech trees from Čajniče

  Naučni skup AgroReS 2016
  Publikacija 5th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2016" February 29 – March 3, 2016; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2016
  Autori Gordana Đurić, Nikola Mićić, Nikola Travar, and Jelena Davidović
  Strana od 212

Projekti

Analiza zdravstvenog stanja i bezbjedonosnog rizika stabala u zasticenom podrucju „Univerzitetski grad“ metodom akusticne tomografije sa prijedlogom mjera sanacije

Project Number 1251511
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Rodoljub Oljaca
Participants doc. dr Borut Bosancic
Nikola Travar
mr Jelena Davidovic Gidas
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
doc. mr Biljana Kelecevic
doc. dr Vanja Danicic
Natasa Pasalic
dr Biljana Lolic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-01
Project value 17000.0 BAM

Upotreba i ocuvanje genetickog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na podrucju sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

Project Number 1251508
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Zeljko Lakic
Participants mr Dragana Radulovic
doc. dr Relja Surucic
Nikola Travar
Sonja Raseta
doc. dr Marina Antic
Natasa Pasalic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-01
Project value 18000.0 BAM

Ugovor o finansiranju projekta" Zelene staze- osjeti i okusi tradiciju"

Project Number 8317040
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Marina Antic
Participants doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Natasa Pasalic
Nikola Travar
Business Partner Ministarstvo trgovine i turizma RS
Beginning of realization 2018-03-01
End of the project 2018-10-31
Project value 2150.0 BAM

Uspostavljanje sistema integralnog upravljanja otpadom u zasticenom podrucju "Univerzitetski grad"

Project Number 8317035
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants Nikola Travar
Dusko Lazic
Natasa Pasalic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2016-12-01
End of the project 2018-12-31
Project value 72000.0 BAM

"Konzervacija i ocuvanje zasticenog podrucja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)"

Project Number 8317034
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants mr Sanda Stanivukovic
Nikola Travar
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
doc. dr Marina Antic
Natasa Pasalic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-09-09
Project value 37841.0 BAM

Osica siskarica kestena i potencijalna opasnost po sume kestena u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Project Number 8317022
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants Nikola Travar
prof. dr Snjezana Hrncic
doc. dr Branimir Njezic
mr Zorica Djuric
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-07-01
End of the project 2018-12-31
Project value 4400.0 BAM

Konzervacija i ocuvanje zasticenog podrucja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)

Project Number 8317023
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants Natasa Pasalic
mr Sanda Stanivukovic
Nikola Travar
doc. dr Marina Antic
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-09-09
Project value 37841.0 BAM