Navigation

mr Dragan Dragomirović

Šef biblioteke - II-12
Filozofski fakultet
051/322-780

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza sadržaja udžbenika Pravoslavna vjeronauka za II razred osnovne škole

  Časopis Ličnost i društvo IV
  Godina 2018
  Autori Đorđe Čekrlija, Dragan Dragomirović, and Lana Vujaković
  Broj IV
  Strana od 58
  Strana do 75

  Zašto nema kritike i da li je to pitanje uopšte važno?

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 63-64
  Strana od 150
  Strana do 162

  Bosanski književni lonac Staniše Tutnjevića

  DOI 10.7251/RAD1624213D
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 24
  Strana od 213
  Strana do 218

  Teorija književnosti: pojam, termin i/ili disciplina?

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 4-5
  Strana od 49
  Strana do 74

  Da li je Pjer Menar prvi romanopisac književnosti za djecu i mlade? (Teorijsko-metodološka napomena o književnosti za djecu)

  DOI 10.7251/GMSSR1403071D
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 3/2013
  Strana od 71
  Strana do 81
  Veb adresa drustvoclanovamatice.rs@gmail.com

  Prve teorije književnosti kod Srba: Petar Pera Đorđević (1892) i Jovo Ljepava (1895)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 18
  Strana od 11
  Strana do 42
  Veb adresa www.radoviff.org

  Hronotop puta i susreta u Andrićevim pripovjetkama Put Alije Đerzeleza i Jelena, žena koje nema

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 2/2012
  Strana od 241
  Strana do 256
  Veb adresa drustvoclanovamatice.rs@gmail.com

  Filozofske osnove razumijevanja 'Haga', Balkana i Evrope Zorana Arsovića

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 1
  Strana od 303
  Strana do 307

  Vrtlog Slobodana Boškovića

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 2009
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 151
  Strana do 152

  Žena pognuta nad ručnim radom: tvrdičluk kao metafora u romanu Gospođica Ive Andrića

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 12
  Strana od 41
  Strana do 56
  Veb adresa www.radoviff.org

  U međuvremenu

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2008
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 25
  Strana od 395
  Strana do 398
  Veb adresa artprint@blic.net

  Odbljesci i značenja Don Kihota u srpskoj književnosti

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2007
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 21-22
  Strana od 258
  Strana do 261
  Veb adresa artprint@blic.net

  Eseji o anglo-američkoj književnosti Zorana Paunovića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 20
  Strana od 155
  Strana do 157
  Veb adresa artprint@blic.net

  Roman Semolj zemlja Mire Vuksanovića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 18-19
  Strana od 216
  Strana do 218
  Veb adresa artprint@blic.net

  Krugovi rata, bola i pripovijedanja

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2005
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 17
  Strana od 188
  Strana do 191
  Veb adresa artprint@blic.net

Radovi sa skupova

  Petar Kočić kao (post)kolonijalni pisac - problem pristupa

  Naučni skup Naučni skup o Petru Kočiću
  DOI https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch10
  Publikacija O Petru Kočiću: zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 159
  Strana do 179

  Postkolonijalna kritika ili postkolonijalna teorija – problem termina i discipline?

  Naučni skup Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive
  Publikacija Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive. Filološki fakultet u Beogradu - Zbornik
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 171
  Strana do 181
  Veb adresa http://www.fil.bg.ac.rs

  Teorija književnosti Dragiše Živkovića i savremena književna teorija

  Naučni skup Književni teoretičar, stilističar, istoričar i komparatista Dragiša Živković
  Publikacija Književni teoretičar, stilističar, istoričar i komparatista Dragiša Živković, Filološki fakultet u Beogradu - Zbornik sa međunarodne naučne konferencije
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 17
  Strana do 31
  Veb adresa www.fil.bg.ac.rs

Ostali radovi

  Despotizam, demokratija i bosanskohercegovačko društvo danas

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka i Friedrich Ebert Stiftung BiH
  ISSN/ISBN 978-99955-59-98-4
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 35
  Strana do 41

  Izborne aktivnosti u neizbornom periodu: Analiza dnevnih novina (online izdanja)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-83-0
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović and Marko Aćić
  Strana od 38
  Strana do 47

  Recenzija knjige Miljka Šindića "Književna Krajina 3"

  Izdavač Matica srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović

  Aleksandar Saša Grandić

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović

  Recenzija knjige Miljka Šindića "Književna Krajina 2"

  Izdavač Matica Srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović

  Studenti Filozofskog fakulteta

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-53-3
  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović and Neđo Malešević
  Strana od 457
  Strana do 464

  "Studenti Filozofskog fakulteta"

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-53-3
  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 457
  Strana do 464

  Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj br. 2

  Izdavač Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banjaluka
  ISSN/ISBN 2233-1468
  Godina 2012
  Autori Dragan Dragomirović

  Struktura priručnika iz teorije književnosti na srpskom jezičkom području (1892-2008)

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 1
  Strana do 185
  Veb adresa www.flf.unibl.org

  Roman Semolj zemlja Mire Vuksanovića

  Izdavač Beogradska knjiga
  ISSN/ISBN SBN 978-86-7590-277-5; ISBN 978-86-7590-274-4
  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 542
  Strana do 543

  Recenzija knjige studentskih radova Vaseljena

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISSN/ISBN SBN 99938-34-52-1 (broš.) ISBN 978-99938-34-52-6
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 111
  Strana do 114

Knjige

  Od teorije do književnosti (Priručnici iz teorije književnosti na srpskom jezičkom prostoru 1892-2010)

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjaluci
  ISBN 978-99955-59-48-9
  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 183

  O književnosti u BiH. Pogledi na srpsku literarnu tradiciju

  Izdavač Matica srpska, Društvo članova u Republici Srpskoj, Banjaluka
  ISBN 978-99955-730-7-2
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 594

Umjetnički radovi

  Memento mori: panorama praznog prostora

  Izdavač Grafid, Banja Luka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Zbirka poezije
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović