Navigation

доц. Бојан Влашки, ма
доцент

Сарадник - II-5
Правни факултет
051/339-039
локал139
Катедре
 • Правни факултет-Катедра за управно право, радно и социјално право
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Управно право и управадоцентDecember 26, 2019

Предмети

Правни факултет

Академске студије другог циклуса
МС19ОУПОпште управно право
МС19ПУППосебно управно право
Академске студије првог циклуса
ОС07УППУправно право (општи и посебни дио)
ОС07УПУУправни поступак и управни спор
ОС11ЈАУЈавна управа
ОС11ПУППосебни управни поступци

Факултет безбједносних наука

Академске студије првог циклуса
ОБК09УППУправно право
ОБК12ПОППолицијско право
ОБК17ОУПБПОснове управног и полицијско-безбједносног права

Библиографија

Радови у часописима

  Облици и модели заштите конкуренције у упоредном праву

  DOI10.5937/zrpfns50-10462
  ЧасописЗборник радова Правног факултета у Новом Саду
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  ВолуменL
  Број1/2016
  Страна од291
  Страна до310
  Веб адресаhttp://www.pf.uns.ac.rs/component/content/article/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15

  Управне мјере управљене према привредним субјектима-одабрана питања

  ЧасописПраво и привреда
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  Број4-6/2106
  Страна од584
  Страна до597
  Веб адресаhttp://www.pravniciuprivredi.org.rs/casopis.htm

  Неки аспекти надзора над радом сектора безбједности у Републици Српској

  DOI10.7251/BPG1601239V
  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  ВолуменXII
  Број1-2/2016
  Страна од239
  Страна до258
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/04/06-BEZBJEDNOST-3-4-od-strucnih-radova-za-pregled.pdf

  Управноправни аспекти заштите конкуренције у Босни и Херцеговини

  DOI10.7251/SPM162249002V
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  Волумен22
  Број49/2016
  Страна од45
  Страна до69
  Веб адресаhttp://www.spmisao.rs/bojan-vlaski/

  Садржина и прав(н)а природа концепта добре управе

  ЧасописЗборник радова Правног факултета у Нишу
  Година2015
  АуториБојан Влашки
  ВолуменLIV
  Број71/2015
  Страна од277
  Страна до292
  Веб адресаhttp://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2069&Itemid=1621&lang=cir

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine Osmanskog carstva

  ЧасописAnali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Година2013
  АуториNevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Волумен6
  Број12
  Страна од91
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.prf.unze.ba/anali_tekst.html

  О присуству и примјени европских начела добре управе у позитивном праву Републике Српске

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2013
  АуториБојан Влашки
  Број9/10
  Страна од131
  Страна до145
  Веб адресаhttp://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Слобода приступа информацијама - зашто је потребна реформа правног оквира у Републици Српској?

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2013
  АуториБојан Влашки
  Волумен10
  Број35
  Страна од493
  Страна до507
  Веб адресаhttp://udruzenjepravnika.org/Bibliografija.pdf

  Неки елементи развојне димензије концепта добре управе

  DOI10.7251/GPF1335165V
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2013
  АуториБојан Влашки
  Волумен35
  Број35
  Страна од165
  Страна до166
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/?page_id=7

Радови са скупова

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Научни скупDržavno-crkveno pravo kroz vekove
  ПубликацијаZbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш and Бојан Влашки
  Страна од393
  Страна до429

  Швајцарски федерализам – парадигма за Босну и Херцеговину?

  Научни скупУстав и изазови уставног развоја у сложеним државама
  Година2017
  АуториБојан Влашки
  Страна од265
  Страна до282

  Стандарди услужности јавне управе у свјетлу добре и лоше управе

  Научни скупУслуге и заштита корисника
  ПубликацијаУслуге и заштита корисника, Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 8. маја 2015. године, на Правном факултету у Крагујевцу
  Година2015
  АуториБојан Влашки
  Страна од879
  Страна до899

  Организација и положај управе на простору Босне и Херцеговине у периоду владавине османског царства

  Научни скупМеђународна научно-стручна конференција: „Босанскохерцеговачке правне традиције у процесу прилагодбе правним тековинама Европске уније“
  ПубликацијаАнали Правног факултета Универзитета у Зеници
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш and Бојан Влашки
  Страна од91
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

Остали радови

  Приказ: „Проф. др Мирјана О. Рађеновић, Право општег управног поступка и управног спора (Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2016, стр. 365)

  Година2017
  АуториБојан Влашки
  Страна од237
  Страна до241

  Приказ: „Проф. др Петар Кунић, Промјене Устава Босне и Херцеговине – pro et contra: критичке опаске на поједина институционална рјешења: досадашња искуства и могућа рјешења (Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2015, стр. 137)

  Година2016
  АуториБојан Влашки
  Страна од285
  Страна до290

  Приказ: Татјана Јованић, Процес регулације (Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2014, стр. 428)

  Година2015
  АуториБојан Влашки
  Страна од393
  Страна до398

  Приказ: Управно право у контексту европских интеграција (проф. др Стеван Лилић у сарадњи са Катарином Голубовић, Европско управно право са освртом на управно право Србије у контексту европских интеграција, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2014, стр. 141)

  Година2012
  АуториБојан Влашки
  Страна од283
  Страна до287

Пројекти

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number1258002
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPravni fakultet
Headprof. dr Zoran Vasiljevic
ParticipantsNikola Aleksic
doc. dr Nevenko Vranjes
Bosiljka Cubrilovic
mr Stojana Petrovic
prof. dr Darko Radic
prof. dr Radenko Jotanovic
Irena Radic
doc. Bojan Vlaski, ma
prof. dr Mirjana Radjenovic
Business PartnerMinistarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization2020-02-01
End of the project2021-02-01
Project value23902.25 БАМ