Navigacija

Dragana Radulović

Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta - I-2-2-1
Rektorat

Rektorat, kancelarija 3

051/321-173

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Implementation of the Programme for Conservation of Plant Genetic Resources in the Republic of Srpska from 2009 to 2012

  DOI 10.7251/AGREN1204563D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, Marina Radun, Vida Todorović, Danijela Kondić, Dragana Pećanac, Tatjana Jovanović Cvetković, Dragan Mandić, Nataša Pašalić i Vojo Radić
  Volumen 13
  Broj 4
  Strana od 563
  Strana do 571
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/659/604

  Traditional Practices in collection of MAPs in Bosnia and Herzegovina: Case Study St. John´s Wort (Hypericum perforatum L.) in Herzegovina

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Marina Antić i Dragana Pećanac
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 127
  Strana do 135

  The Concept of Sustainability of Natural Resources

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Dragana Pećanac i Marina Antić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 151
  Strana do 158

  Koncept održivosti prirodnih resursa

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Dragana Pećanac i Marina Antić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 153
  Strana do 160

Radovi sa skupova

  Kolekcija ljekovitog i aromatičnog bilja u banci gena Republike Srpske.

  Naučni skup I simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Marina Radun, Dragana Pećanac, Dimitrije Marković, Borut Bosančić, Nataša Pašalić i Svjetlana Zeljković
  Strana od 73
  Strana do 74