Navigacija

doc. dr Dragan Čomić
docent

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 13

051/464-628
lokal 108
Uža naučna/umjetnička oblast Ekonomika i organizacija u šumarstvu
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Šumarski fakultet

MŠ13EKON Ekonomika šumarstva
OŠ13EKON Ekonomika preduzeća u šumarstvu
MŠ10UPRA Upravljanje zaštićenim područjima
MŠ11MENU Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu
OŠ13POLI Politika i organizacija u šumarstvu
MŠ11ENSŠ Ekološke norme i standardi u šumarstvu
OŠ13PRED Preduzetništvo u šumarstvu
OŠ07EKON Ekonomika preduzeća u šumarstvu
MŠ11MENA Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu
OŠ13TRGO Trgovina drvetom
MŠ11POLI Šumarska politika
MŠ10EKNŠ Ekonomika šumarstva
MŠ11EKNU Ekonomika šumarstva
MŠ11EKOE Ekološka ekonomika i politika
OŠ07ORGA Organizacija i poslovanje u šumarstvu
MŠ10ENSŠ Ekološke norme i standardi u šumarstvu
MŠ13MENA Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza tržišta i prodajnih cijena karbon kredita, sa fokusom na sektor šumarstva

  DOI 10.7251/GSF1625061C
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2016
  Autori Dragan Čomić, Branko Glavonjić i Sabina Delić
  Broj 25
  Strana od 61
  Strana do 85
  Veb adresa http://glasnik-sfbl.rs.ba/

  Uticaj izvoza drvnih peleta na razvoj njihove proizvodnje u Srbiji sa efektima supstitucije energije iz fosilnih goriva i smaNjeNja emisija ugljen-dioksida.

  DOI 10.2298/GSF1614055G
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Godina 2016
  Autori Branko Glavonjić, Aleksandra Lazarević i Dragan Čomić
  Broj 114
  Strana od 55
  Strana do 74
  Veb adresa http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/index.php

  Vanjskotrgovinska razmjena u šumarstvu i drvnoj industriji Bosne i Hercegovine – Foreign trade exchangein forestry and wood processing industry of Bosnia and Herzegovina

  Časopis Naša šuma, časopis Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH
  Godina 2016
  Autori Sabina Delić, Mersudin Avdibegović, Dženan Bećirović, Bruno Marić, Dragan Čomić i Almir Biber
  Broj 44-45
  Strana od 5
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.usitfbih.ba/index.php

  Analiza trenda promjena tipova klimata na području Foče

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Marijana Kapović, Dragan Čomić i Nemanja Lazović
  Volumen 19
  Strana od 7
  Strana do 22
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_19.pdf

  Pregled organizacija i institucija šumarstva u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Dragan Čomić, Nikola Škrbić, Dženan Bećirović i Mirjana Milovanović
  Volumen 18
  Strana od 57
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_18.pdf

  Analiza potreba i mogućnosti FSC certifikacije privatnih šuma u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2011
  Autori Dragan Čomić
  Volumen 15
  Strana od 49
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_15.pdf

  Ekonomski aspekti uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom u preduzeću ’’Industrijske planaže’’ Banja Luka

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2011
  Autori Dragan Čomić
  Volumen 11
  Strana od 111
  Strana do 131

Radovi sa skupova

  Ranking of forest enterprises organizational units in accordance with the possibilities of differential rent allocation

  Naučni skup Forest science for sustainable development of forests - 25 years of the Faculty of forestry
  Godina 2017
  Autori Dragan Čomić, Zoran Govedar, Vojislav Dukić, Ratko Čomić, Branko Glavonjić, Branislav Cvjetković i Vladimir Petković
  Strana od 32

  Cross-sectoral perception of financing and economic instruments of forest governance in the Federation of Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup International IUFRO Symposium Cross-sectoral policy impact on managerial economics and accounting in forestry
  Publikacija Proceedings of extended Abstracts: International IUFRO Symposium Cross-sectoral policy impact on managerial economics and accounting in forestry
  Godina 2015
  Autori Senka Mutabdžija Bećirović, Mersudin Avdibegović, Dženan Bećirović, Bruno Marić, Sabina Delić, Dragan Čomić i Špela Pezdovšek Malovrh

  Analysis of the possibilities for carbon credits generating in private forests

  Naučni skup Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Dragan Čomić i Branko Glavonjić
  Strana od 697
  Strana do 726

  South East European forest products market: Actual situation and tendencies of development

  Naučni skup Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Branko Glavonjić i Dragan Čomić
  Strana od 75
  Strana do 92

  ‘’Zaštita na radu u procesu sječe i izrade drvnih sortimenata’’

  Naučni skup ‘’Zaštita na radu u procesu sječe i izrade drvnih sortimenata’’
  Godina 2011
  Autori Ratko Čomić i Dragan Čomić

  ’’Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske’’

  Naučni skup ’’Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj’’
  Godina 2011
  Autori Zoran Govedar, Zoran Lukić i Dragan Čomić
  Strana od 136
  Strana do 147

  ’’Cjelovit sistem upravljanja otpadom i prijedlog mjera zbrinjavanja otpada u Banjoj Luci’’

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: ’’Bezbjednost i zdravlje na radu i zaštiti životne sredine’’
  Godina 2009
  Autori Dragan Čomić, Ranko Veljko i Relja Ševarika
  Strana od 941
  Strana do 949

  ’’Potrebe zaštite prirodnih i civilizacijskih vrijednosti i rijetkosti ’’Vrbaskog zaštitnog područja’’- dio Republika Srpska’’

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: ’’Bezbjednost i zdravlje na radu i zaštiti životne sredine’’
  Godina 2009
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 933
  Strana do 940

  ’’Drvenaste vrste u funkciji održivosti urbanih sredina’’

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: ’’Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova’’
  Godina 2008
  Autori Dragan Čomić, Ranko Veljko, Vučić Gordana i Snježana Dragojević
  Strana od 945
  Strana do 959

  ’’Uticaj visoke vegetacije urbanih sredina i mogućnost njene zaštite’’

  Naučni skup ’’Komunalna djelatnost u funkciji zaštite životne sredine’’
  Godina 2006
  Autori Dragan Čomić

  ''Preduslovi za održivi razvoj ekoturizma kao osnove za ekonomsku samoodrživost zaštićenih područja’’

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija ''Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja''
  Godina 2006
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 331
  Strana do 339

  ''Uticaj drvenaste vegetacije urbanih sredina na poboljšanje kvaliteta vazduha’’

  Naučni skup Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem ''Zaštita vazduha i zdravlje''
  Godina 2006
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 331
  Strana do 337

  ’Environmental impact assessment of Corridor Vc on flora, fauna and landscape, with some protection measures proposal’’

  Naučni skup 2.Međunarodni znanstveni simpozij: Koridor VC kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran
  Godina 2005
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 580
  Strana do 594

  ''Višenamjenska uloga gradskog zelenila u zaštiti životne sredine''

  Naučni skup ‘’Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja ljudi’’
  Godina 2004
  Autori Ratko Čomić, Nada Šumatić, Dragan Čomić i Matić Saša
  Strana od 229
  Strana do 239

  ''EIONET Bosne i Hercegovine u funkciji zaštite zdravlja ljudi, imovine i prirodnih dobara''

  Naučni skup ‘’Ocjena professionalnog rizika i zaštita zdravlja ljudi’’
  Godina 2004
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 201
  Strana do 210

Projekti

WISDOM metodologija u Bosni i Hercegovini

Glavni cilj projekta je pružanje podrške nacionalnim vladama za poboljšanje profesionalnog kapaciteta zaposlenih u sektoru šumarstva, i to onog dijela koji se odnosi na energiju koja se dobija iz biomase. Projektom se nastoji izvršiti prikupljanje validnih podataka o stvarnoj ponudi i potražnji drveta i drvnih goriva na nacionalnom nivou, kao i doprinijeti postizanju nacionalnih ciljeve za učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije do 2020...

Broj projekta 8301409
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Dragan Čomić
Projektni tim Jelena Čučković
prof. dr Vojislav Dukić
Branislav Cvjetković, ma
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.09.2016.
Vrijednost projekta 76392.0 BAM