Navigacija

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet je upisao prvu generaciju studenata školske 1992/93. godine na opšti smjer. U periodu od školske 2000/01. do 2006/07. godine, fakultet je imao tri smjera: voćarsko­vinogradarski, ratarski i stočarski. Od školske 2006/2007. godine, nastava na prvom ciklusu studija je organizovana na tri studijska programa: Agrarna ekonomija i ruralni razvoj, Animalna proizvodnja i Biljna proizvodnja, sa ukupno 6 usmjerenja.

Od školske 2007/2008. godine, nastava na drugom ciklusu studija organizovana je na studijskom programu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj, od školske 2009/10. na studijskom programu Biljne nauke i od školske 2010/11. na studijskom programu Animalna proizvodnja. Od školske 2012/2013. godine, nastava na trećem ciklusu studija organizovana je na studijskom programu Poljoprivredne nauke.

Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 312 390
Faks +387 51 312 580
Veb-sajt www.agro.unibl.org
E-pošta info@agro.unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
V.d.  dekan Dr  Zlatan Kovačević, vanredni profesor
V.d. prodekan za nastavu Dr Đorđe Savić, vanredni profesor
V.d. prodekan za međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad Dr Željko Vaško, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-4.jpg