Navigacija

Licencirani studijski programi na prvom ciklusu studija

Red.br. FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM Usmjerenje
1 AKADEMIJA UMJETNOSTI Muzička umjetnost  
Likovne  umjetnosti  
Dramske umjetnosti  
2 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET Arhitektura  
Građevinarstvo  
Geodezija  
3 EKONOMSKI FAKULTET Ekonomija i poslovno upravljanje  
4 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Računarstvo i informatika  
Elektronika i telekomunikacije  
Elektroenergetika i automatika  
5 MAŠINSKI FAKULTET Proizvodno mašinstvo  
Energetsko i saobraćajno mašinstvo  
Industrijsko inženjerstvo  
Zaštita na radu  
Mehatronika  
6 MEDICINSKI FAKULTET Medicina  
Farmacija  
Zdravstvena njega  
Stomatologija  
7 POLJOPRIVREDNI FAKULTET Animalna proizvodnja  
Biljna proizvodnja Zaštita biljaka
Voćarstvo i vinogradarstvo
Ratarstvo i povrtarstvo
Hortikultura
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj  
8 PRAVNI FAKULTET Pravo  
9     PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Fizika opšti smjer
nastavni smjer
Matematika i informatika  
   
   
Biologija opšti smjer
nastavni smjer
Ekologija i zaštita životne sredine opšti smjer
nastavni smjer
Hemija opšti smjer
nastavni smjer
Prostorno planiranje  
Geografija opšti smjer
nastavni smjer
Tehničko vaspitanje i informatika  
10 RUDARSKI  FAKULTET Rudarstvo  
Geološko inženjerstvo  
11   TEHNOLOŠKI  FAKULTET Hemijska tehnologija  
Biotehnološko -prehrambeni  
Grafičko inženjerstvo  
Tekstilno inženjerstvo Odjevna tehnologija
Obućarska tehnologija
12 FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Novinarstvo i komunikologija  
Socijalni rad  
Sociologija  
Politikologija  
13 FAKULTET FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA Sport  
Opšti - nastavnički  
14 FILOLOŠKI FAKULTET Srpski jezik i književnost  
Engleski jezik i književnost  
Njemački jezik i književnost  
Italijanski jezik i književnost  
Francuski jezik i književnost  
Ruski i srpski jezik i književnost  
15 FILOZOFSKI FAKULTET Filozofija  
Psihologija  
Pedagogija  
Istorija  
Učiteljski studij  
Predškolsko vaspitanje  
16 ŠUMARSKI FAKULTET Šumarstvo  
Prerada drveta