Navigacija

Prodekani za nastavu

Redni broj Naziv Fakulteta Prodekan za
nastavu
Kontakt
1. Akademija umjetnosti mr Mario Ćulum, doc.

mario.culum@au.unibl.org

2. Arhitektonsko-građevinsko-
geodetski fakultet
dr Malina Čvoro, doc. malina.cvoro@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet dr Saša Petković, vanr. prof. sasa.petkovic@ef.unibl.org
4. Elektrotehnički fakultet dr Željko Ivanović, doc. zeljko.ivanovic@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet dr Zorana Tanasić. vanr prof. zoran.tanasic@mf.unibl.org
6. Medicinski fakultet dr Nenad Ponorac, vanr prof. nenad.ponorac@med.unibl.org
7. Poljoprivredni fakultet dr Đorđe Savić, vanr. prof. djordje.savic@agro.unibl.org
8. Pravni fakultet dr Zoran Vasiljević, doc. zoran.vasiljevic@pf.unibl.org
9. Prirodno-matematički
fakultet
dr Radoslav Dekić, doc. radoslav.dekic@pmf.unibl.org
10. Rudarski fakultet dr Svjetlana Sredić, doc. svjetlana.sredic@rf.unibl.org
11. Tehnološki fakultet dr Ladislav Vasilišin, vanr prof. ladislav.vasilisin@tf.unibl.org
12. Fakultet bezbjednosnih nauka dr Darko Paspalj, doc. darko.paspalj@fbn.unibl.org
13. Fakultet političkih nauka dr Duško Trninić, doc. dusko.trninic@fpn.unibl.org
14. Fakultet fizičkog vaspitanja
i sporta
dr Radenko Dobraš, vanr prof. radenko.dobras@ffvis.unibl.org
15. Filozofski fakultet dr Tatjana Mihajlović, doc. tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org
16. Filološki fakultet dr Sanja Radanović, vanr prof. sanja.radanovic@fif.unibl.org
17. Šumarski fakultet dr Dane Marčeta, doc. dane.marceta@sf.unibl.org