Navigacija

Institut za genetičke resurse

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je u januaru 2009. godine kao naučnoistraživačka organizacije čiji je mandat unapređenje očuvanja i korišćenja genetičkih resursa za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Institut je imenovan za koordinatorsku instituciju u sprovođenju Programa očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske, usvojenog u junu 2008. godine i time određen za Republičku banku biljnih gena.

Takođe, Institut upravlja zaštićenim područjem "Univerzitetski grad".

U svom sastavu Institut u ima dvije podorganizacione jedinice: Centar za biodiverzitet i Centar za održivo korišćenje genetičkih resursa.

Telefon +387 51 348 080
Faks +387 51 348 089
Veb-sajt www.igr.unibl.org
E-pošta info@igr.unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Direktor Marina Antić, v.d. direktora

Slike

  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-04.jpg