Navigacija

Ognjen Čalić

Šef računarskog centra - II-13
Elektrotehnički fakultet
051/221-820

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UML-business profile-based business model of visa issuing system

  Časopis ELECTRONICS
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić i Siniša Macan
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 54
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.electronics.etfbl.net/journal/El_2005_1_Complete.pdf

Radovi sa skupova

  Migracija poslovnog objektnog modela u relacionu bazu podataka

  Naučni skup ETRAN 2005
  Publikacija Zbornik 49. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN 2005, tom III
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić, Siniša Macan i Krstan Bošnjak
  Strana od 166
  Strana do 169

  Poslovni model sistema za izdavanje viza na bazi biznis profila UML-a

  Naučni skup INFOTEH 2005
  Publikacija Zbornik radova simpozijuma INFOTEH - Jahorina 2005, vol. 4
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić i Siniša Macan
  Strana od 211
  Strana do 216
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2005/radovi/E-I/E-I-4.doc

Projekti

VI-SEEM (VRE FOR REGIONAL INTERDISCIPLINARY COMMUNITIES IN SOUTHEAST EUROPE & THE EASTERN MEDITERRANEAN)

Osnovni cilj ovog projekta , u okviru H2020 je kreiranje pretpostavki i izvođenje inicijalne digitalizacije dijela kataloga Muzeja RS...

Broj projekta 8300592
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milorad Božić
Projektni tim Ognjen Čalić
mr Mihajlo Savić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 30.06.2018.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM