Navigacija

Ognjen Čalić

Šef računarskog centra - II-13
Elektrotehnički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UML-business profile-based business model of visa issuing system

  Časopis ELECTRONICS
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić i Siniša Macan
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 54
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.electronics.etfbl.net/journal/El_2005_1_Complete.pdf

Radovi sa skupova

  Migracija poslovnog objektnog modela u relacionu bazu podataka

  Naučni skup ETRAN 2005
  Publikacija Zbornik 49. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN 2005, tom III
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić, Siniša Macan i Krstan Bošnjak
  Strana od 166
  Strana do 169

  Poslovni model sistema za izdavanje viza na bazi biznis profila UML-a

  Naučni skup INFOTEH 2005
  Publikacija Zbornik radova simpozijuma INFOTEH - Jahorina 2005, vol. 4
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić i Siniša Macan
  Strana od 211
  Strana do 216
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2005/radovi/E-I/E-I-4.doc