Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Мирослава Мирковића, дипл. инж. шумарства

Магистарски радовиШумарски факултет

Дана 29.09.2016. године са почетком у 11,00 часова, у свечаној сали на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, кандидат Мирослав Мирковић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом: ,,ДЕБЉИНСКИ ПРИРАСТ БИЈЕЛОГ БОРА (Pi...

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Драгана Вучковића, дипл. инж. пољопривреде

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Одбрана магистарског рада на тему "Помолошке карактеристике нових сорти шљиве интродуковане у агро-еколошке услове бањалучке регије", кандидата Драгана Вучковића, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 26. 09. 2016. године.  Одбрана ће се одржат...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада и Извјештаја о оцјени магистарског рада кандидата Вере Товирац

Магистарски радовиТехнолошки факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Вере Товирац, дипл.инж.технологије под насловом: „Анализа ризика на појаву тешких метала као хемијских опасности у увезеној пшеници на тржишту Босне и Хе...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Стојана Маринковића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Стојана Маринковића, под насловом: "Сезонске промјене параметара квалитета ејакулата нераста" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити на у...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Богдана Шормаза

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Богдана Шормаза, под насловом: "Морфолошке специфичности родног дрвета крушке (Pyrus communis L.)" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Лазара Макивића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Лазара Макивића, под насловом: "Испитивање утицаја натријум формијата додатог у храну на производне резултате бројлера у тову" дати на увид јавности. Заин...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Давора Рајлића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Давора Рајлића, под насловом: "Проучавање мобилности хербицида биотест методом" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити на увид у библио...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Раде Малишевића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Раде Малишевића, под насловом: "Детекција, идентификација и молекуларна карактеризација важнијих вируса паприке на подручју источног дијела Републике Српске"...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада и Извјештаја о оцјени магистарског рада кандидата Верице Стојановић- Тривић

Магистарски радовиТехнолошки факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Верице Стојановић-Тривић, дипл.инж.технологије под насловом: „ Утицај еко-ознаке обуће на конкурентне предности индустрије обуће у Републици Српској“, ка...

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Сандре Стојковић

Магистарски радовиТехнолошки факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Сандре Стојковић, дипл.хемичара, под насловом: „Оптимизација услова синтезе реактивних триблок-кополимера на бази Л-лактида и телехеличних поли(диметилси...

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Босиљке Лазић

Магистарски радовиЕкономски факултет

Јавна одбрана магистарског рада кандидата Босиљкe Лазић под називом: „Утицај ревизије на законско пословање предузећа ( с посебним освртом на Фонд здравственог осигурања Републике Српске)“ заказује се за сриједу , 14.09.2016. године у 13 00 часова. ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Славише Опачића, дипл. инж. шумарства

Магистарски радовиШумарски факултет

Дана 14.09.2016. године са почетком у 12,00 часова, у свечаној сали на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, кандидат Славиша Опачић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом: ,,Стање и проблеми газдовања буковим шумама ...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Ранке Радић

Магистарски радовиТехнолошки факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Ранке Радић, дипломираног инжењера технологије, под насловом: "Просторне и временске варијације концентрација и хемијског састава суспендованих честица P...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Радмиле Радуловић

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Радмиле Радуловић, под насловом: "Биолошка активност глифосата у зависности од карактеристика воде" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити на...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Љубинка Барашина

Магистарски радовиТехнолошки факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Љубинка Барашина, дипломираног инжењера технологије, под насловом: "Утицај поступка омамљивања на квалитет меса бројлера" дати на увид јавности. За...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Драгана Вучковића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Драгана Вучковића, под насловом: "Помолошке карактеристике нових сорти шљиве интродуковане у агро-еколошке услове бањалучке регије" дати на увид јавности. За...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Зринка Иванковић

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Дана 21.07.2016. године кандидат Зринка Иванковић, студент II циклуса студија, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Пољопривредно осигурање у функцији развоја аграрног сектора Републике Српске".   Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољопривред...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Борислава Петковића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Одбрана магистарског рада на тему "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима", кандидата Борислава Петковића, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 14. 07. 2016. годи...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Јелене Марковић

Магистарски радовиПољопривредни факултет

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Одбрана магистарског рада на тему "Дормантност озимог дворедог јечма (Hordeum vulgare ssp. nutans L.)", кандидата Јелене Марковић, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 15. 07. 2016. године.  Одбрана ће се одржати у Биб...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Ђорђа Ожеговића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Дана 29.06.2016. године Ђорђе Ожеговић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Извори и начини финансирања инвестиција у пољопривреди Републике Српске" Одбрана ће се о...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Јелене Марковић

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Јелене Марковић, под насловом: "Дормантност озимог дворедог јечма (Hordeum vulgare ssp. nutansL.)" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Драгославе Бјелошевић

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Дана 14. 06. 2016. године кандидат Драгослава Бјелошевић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Утицај бројности и дужине компетицијског дјеловања корова на кукуруз (Zea mays L.)". Одбрана ће с...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Борислава Петковића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Борислава Петковића, под насловом: "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима" дати на увид јавности. ...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Данијеле Шијан

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Дана 21.04.2016. године кандидат Данијела Шијан, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Евалуација пројеката прекограничне сарадње у Босни и Херцеговини". Одбрана ће се о...