Navigacija

Katalog studijskih programa

Naziv Institucija Tip studija Jezik ESPB
RAČUNARSKA TEHNIKA i INFORMATIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Grafičko inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Matematika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Rudarstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Fizioterapija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Građansko pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetska efikasnost u zgradarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Finansije, bankarstvo i osiguranje Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Žurnalistika Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prehrambeno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ruski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije Filologije (jezik i književnost) Filološki fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 180.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Socijalni rad-2000 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektroenergetika i automatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Krivično pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tehničko vaspitanje i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Sestrinstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETSKI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Hemijska tehnologija Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 1989 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Dentalna medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika 2014 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad - dokvalifikacija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Animalne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ELEKTROENERGETSKI I INDUSTRIJSKI SISTEMI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Metodika razredne nastave Filozofski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prerada drveta Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Aktuarstvo Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Informaciono-komunikacione tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Pravo Pravni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Upravno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ekonomija i poslovno upravljanje Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pravno-istorijske studije Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Tekstilno inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Savremena filozofija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Babištvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Master studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Studijski program Matematika i informatika - 180 ECTS Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Državno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Međunarodno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Filozofija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Biomedicinske nauke Medicinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Doktorske studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Finansije i revizija javnog sektora Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Biotehnološko prehrambeni Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poljoprivredne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Grafičko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Radno i socijalno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Stomatologija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
NIJE DEFINISAN Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Metodika nastave stranih jezika i književnosti Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA PD 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Rudarsko i geološko inžinjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 185.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ZAJEDNIČKA GODIŠTA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Poslovno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ruski i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnosti i latinski jezik Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Žurnalistika-1998 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Radiološka tehnologija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Era Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 10.0
Geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Industrijsko ineženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0