Navigacija

Marko Šipka, ma
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Filmska i televizijska režija
Datum izbora u zvanje 23. jun 2016.