Navigacija

Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci je studentsko predstavničko tijelo osnovano u aprilu 2008. godine, a čine ga po tri predstavnika svake organizacione jedinice (fakulteta/Akademije umjetnosti). Mandat članova Studentskog parlamenta je godinu dana, a studenti se biraju neposrednim i tajnim glasanjem. Parlament bira svoje predstavnike u Senat Univerziteta (6 studenata) i Upravni odbor (1 student).

Svi redovni studenti upisani u tekuću školsku godinu imaju pravo da biraju i da budu izabrani za člana Studentskog parlamenta. Upravljačka tijela su Skupština i Predsjedništvo.

Cilj svake studentske organizacije, a tako i Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, jeste da štite prava studenata, kao i da se izbori za bolje uslove studiranja. 

Dosadašnji predsjednici Studentskog parlamenta bili su: Milan Grubor, Bojan Grebenar, Danica Kojić, Aleksandar Kecman, Kosta Lovre, Mladen Amović, Branko Petrović, Aleksandar Forca, Zoran Grahovac, Željko Sladojević, Branko Trninić i Nemanja Babić.

Telefon: +387 51 321 188

Faks:  +387 51 315 694

E-pošta: studentski.parlament@unibl.org

Veb-sajt: www.studentskiparlamentbl.com

Adresa: Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Predsjednik: Nemanja Babić

Slike

  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-04.jpg