Navigacija

Kancelarija prorektora

Prof. dr Radoslav Gajanin
Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta

Telefon +387 51 321 172
E-pošta prorektor.nir@unibl.org
radoslav.gajanin@med.unibl.org

Mr Dragana Radulović
Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta

Telefon +387 51 321 173
E-pošta nir@unibl.org

Mr Dušan Vrućinić
Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost

Telefon +387 51 321 277
E-pošta dusan.vrucinic@unibl.org