Navigacija

mr Marina Antić

Istraživač u istraživačkom zvanju - II-9
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Genetic Diversity of Wild Apples and Pears in the Forest Park of Starčevica, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  Časopis Agriculturae Conspectus Scientificus
  Godina 2016
  Autori Marina Antić, Gordana Đurić, Mirela Kajkut i Borut Bosančić
  Volumen 81
  Broj 4
  Strana od 205
  Strana do 211
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/179443

  Morphological Characterisation of Service Tree (Sorbus Domestica L.) in Banjaluka Region

  DOI 10.7251/AGRSR1203397S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Sunčica Bodružić, Gordana Đurić i Marina Antić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 397
  Strana do 406
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/632/578

  Initial Genetic Characterisation of Rye (Secale cereale L.) in the Gene Bank of the Republic of Srpska

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Mirela Kajkut, Dragan Mandić, Lidija Tomić i Marina Antić
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 225
  Strana do 231

  Traditional Practices in collection of MAPs in Bosnia and Herzegovina: Case Study St. John´s Wort (Hypericum perforatum L.) in Herzegovina

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Marina Antić i Dragana Pećanac
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 127
  Strana do 135

  The Concept of Sustainability of Natural Resources

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Dragana Pećanac i Marina Antić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 151
  Strana do 158

  Koncept održivosti prirodnih resursa

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Dragana Pećanac i Marina Antić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 153
  Strana do 160

Radovi sa skupova

  Grain characterization of the maize landraces (Zea mays L.) collected in the northwestern part of the Republic of Srpska. INTERNATIONAL CONFERENCE ,,135 YEARS AGRICULTURAL SCIENCE IN SADOVO AND 40 YEARS INSTITUTE OF PLANT GENETIC RESOURCES – SADOVO”.

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ,,135 YEARS AGRICULTURAL SCIENCE IN SADOVO AND 40 YEARS INSTITUTE OF PLANT GENETIC RESOURCES – SADOVO”
  Publikacija Proceeding, SBN 978-619-90842-0-5
  Godina 2017
  Autori Danijela Kondić, Gordana Đurić i Marina Antić
  Strana od 54
  Strana do 59
  Veb adresa www.ipgrbg.com

  The stability of productivity of local accessions of Phaseolus vulgaris L. ssp. volubilis depending on the climatic conditions of different regions of the Republic of Srpska (BiH). INTERNATIONAL CONFERENCE ,,135 YEARS AGRICULTURAL SCIENCE IN SADOVO AND 40 YEARS INSTITUTE OF PLANT GENETIC RESOURCES – SADOVO”

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ,,135 YEARS AGRICULTURAL SCIENCE IN SADOVO AND 40 YEARS INSTITUTE OF PLANT GENETIC RESOURCES – SADOVO”
  Publikacija PROCEEDING - ISBN 978-619-90842-0-5
  Godina 2017
  Autori Vida Todorović, Marina Antić, Gordana Đurić, Vladimir Meglič, Mirjana Vasić i Borut Bosančić
  Strana od 41
  Strana do 50
  Veb adresa www.ipgrbg.com

  Achievements in the conservation of genetic resources of fruits and vines in the Republic of Srpska.

  Naučni skup 15th Serbian Congress of Fruit and Grapevine Producers with International Participation
  Godina 2016
  Autori Gordana Đurić, Sanda Stanivuković, Mirela Kajkut, Tatjana Jovanović-Cvetković, Duška Delić, Biljana Lolić, Marina Antić i Nikola Mićić
  Strana od 38
  Strana do 39

  Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement

  Naučni skup I naučni simpozijum "Očuvanje genetičkih resursa"
  Publikacija Zbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa"
  Godina 2015
  Autori Gordana Đurić, Nada Šumatić, Nikola Mićić, Milan Mataruga, Goran Trbić, Živojin Erić, Zoran Govedar, Jelena Davidović, Marina Antić, Jovica Sjeničić, Borut Bosančić i Marinko Vekić
  Strana od 5
  Strana do 6

Ostali radovi

  Results of SEEDNet programme in Republika Srpska

  AEGILOPS SSP. PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF TRITICUM SSP

  Godina 2013
  Autori Ivana Koleška, Borut Bosančić, Marina Antić i Rodoljub Oljača
  Strana od 231
  Strana do 232

Projekti

Efikasno upravljanje resursima za održivo korišćenje mahunarki

SmartLeg projekat predstavlja inovativno rješenje za rješavanje izazova koji se odnose na bezbjednost hrane, za koju se smatra da će biti ugrožena od strane većeg broja ograničenja, kao što je značajan gubitak biodiverziteta i klimatskih promjena čiji su efekti vidljivi u poljoprivredi posebno u nestašici vode i ubrzanoj degradaciji zemljišta. Glavni cilj SmartLeg projekta je razvoj genetičkih rješenja za biotička i abiotička ograničenja produktivnosti pasulja...

Broj projekta 8317033
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac mr Marina Antić
Projektni tim dr Vladimir Meglič
prof. dr Vida Todorović
Finansijer EUROPEAN COOPERATIVE PROGRAM FOR PLANT GENETIC RESOURCES ECPGR
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 01.02.2018.
Vrijednost projekta 4478.0 BAM

"Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)"

Projekat "Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza" (Promocija vrijednosti i unapređenje potencijala) obuhvata niz novih aktivnosti koje se oslanjaju na rezultate projekta "Prva faza konzervacije i očuvanja Zaštićenog područja za upravljanje resursima "Univerzitetski grad" Banja Luka". Provođenjem ovog projekta, aktivnosti na očuvanju i konzervaciji će biti proširene na nove površine i sadržaje...

Broj projekta 8317034
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Mirela Kajkut Zeljković
mr Sanda Stanivuković
mr Marina Antić
Nataša Pašalić
Nikola Travar
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 37841.0 BAM

Podrška projektu H2020/Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network

Cilj projekta je obezbjeđivanje mogućnosti svim članovima EURAXESS mreže na svim nivoima u EURAXESS mreži ( preko BHO) organizacija i direktno) da konsoliduju svoje usluge koje nude istraživačima, da postepeno uvode nove usluge, da koriste i obezbijede institucionalnu podršku matičnih institucija....

Broj projekta 8301008
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Mario Milanović
Projektni tim Stamenko Mijatović
mr Marina Antić
Dijana Bilanović
mr Dragana Radulović
Igor Dragić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2017.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)

Projekat "Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza" (Promocija vrijednosti i unapređenje potencijala) obuhvata niz novih aktivnosti koje se oslanjaju na rezultate projekta "Prva faza konzervacije i očuvanja Zaštićenog područja za upravljanje resursima "Univerzitetski grad" Banja Luka". Provođenjem ovog projekta, aktivnosti na očuvanju i konzervaciji će biti proširene na nove površine i sadržaje...

Broj projekta 8317023
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Nataša Pašalić
mr Mirela Kajkut Zeljković
Nikola Travar
mr Marina Antić
mr Sanda Stanivuković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 37841.0 BAM

Agronomska i tehnološka svojstva zastarjelih sorata i lokalnih populacija pšenice (Triticum aestivum)

Pšenica (Triticum sp.) je pored kukuruza i riže na globalnim sjetvenim površinama najrasprostranjenija žitarica. Od ukupno milijardu hektara sjetvenih površina u svijetu pod pšenicom je zastupljeno oko 23%. S obzirom da u proizvodnji pšenice dominiraju savremene sorte, zbog procesa selekcije visokoproduktivnih genotipova dolazi do smanjenja diverziteta pšenice i time do gubitka nekih poželjnih osobina. Osobine kao što su prilagođenost agroekološkim uslovima...

Broj projekta 8317024
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim Tanja Krmpot
mr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 19900.0 BAM

Kolekcionisanje, evaluacija i regeneracija genetičkih resursa povrća

Cilj ovog projekta je da se uradi inventarizacija ostalog dijela RS, kolekcionisanje, te regeneracija i evaluacija pronađenih prinova povrća, kao i onih koji se već nalaze u Banci biljnih gena RS. Potreba za nastavkom rada na ovim vrstama je ta da su se u određenim područjima pronašli genotipovi koji su karakteristični samo za dato područje i prijeti im opasnost od nestanka...

Broj projekta 8317025
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim Nina Kujundžić
prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Gordana Đurić
mr Marina Antić
dr Nada Parađiković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2017.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Genetički resursi mahunjača za ljudsku ishranu i njihova uloga u održivoj poljoprivredi

Sveukupni cilj projekta je da se uspostavi zajednička kolekcija dvije zemlje sjemena mahunjača koje se koriste u ljudskoj ishrani. Poseban osvrt će biti na pasulju (Phaseolus vulgaris L.), kao vrsti sa najvećim brojem genotipova. Prvi cilj projekta je da se prikupi novi materijal lokalno gajenih ciljanih vrsta mahunjača koje se koriste u ljudskoj ishrani. Drugi cilj bi bila morfološka i molekularna karakterizacija i biohemijske analize prikupljenih prinova...

Broj projekta 8317018
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
mr Mirela Kajkut Zeljković
mr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 4400.0 BAM

Razvoj mreže EURAXESS TOP III

Projekat je nastavak jačanja i širenja EURAXESS mreže, gdje umrežavanjem i izgradnjom kapaciteta, organizacijom događaja i okupljanja istraživača, odlaskom na studijske posjete i nadogradnjom portala se želi omogućiti što lakši protok istraživača u okviru evropskog istraživačkog prostora a i šire.

Broj projekta 8301006
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Dragana Radulović
Projektni tim mr Marina Antić
Mario Milanović
Stamenko Mijatović
Igor Dragić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.05.2016.
Završetak projekta 01.05.2019.
Vrijednost projekta 19768.0 BAM