Navigacija

Dekani fakulteta/akademije

Red. br. FAKULTET/AKADEMIJA DEKAN FAKULTETA/AKADEMIJE KONTAKT
1. Akademija umjetnosti Prof.dr Sanda Dodik dekan@au.unibl.org
sanda.dodik@au.unibl.org
2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Prof. dr Brankica Milojević dekan@aggf.unibl.org
brankica.milojevic@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet Prof. dr Stanko Stanić dekan@ef.unibl.org
stanko.stanic@ef.unibl.org
4. Elektrotehnički fakultet Prof. dr Branko Blanuša dekan@etf.unibl.org
branko.blanusa@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet Prof. dr Darko Knežević dekan@mf.unibl.org
darko.knezevic@mf.unibl.org
6. Medicinski fakultet Prof. dr Ranko Škrbić dekan@med.unibl.org
ranko.skrbic@med.unibl.org
7. Poljoprivredni fakultet Prof. dr Zlatan Kovačević 

dekan@agro.unibl.org
zlatan.kovacevic@agro.unibl.org

8. Pravni fakultet Prof. dr Željko Mirjanić dekan@pf.unibl.org
zeljko.mirjanic@pf.unibl.org
9. Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Goran Trbić dekan@pmf.unibl.org
goran.trbic@pmf.unibl.org
10. Rudarski fakultet Prof. dr Vladimir Malbašić dekan@rf.unibl.org
vladimir.malbasic@rf.unibl.org
11. Tehnološki fakultet Doc. dr Borislav Malinović dekan@tf.unibl.org
borislav.malinovic@tf.unibl.org
12. Fakultet bezbjednosnih nauka Doc. dr Predrag Ćeranić dekan@fbn.unibl.org
predrag.ceranic@fbn.unibl.org
13. Fakultet političkih nauka Prof. dr Zdravko Zlokapa dekan@fpn.unibl.org
zdravko.zlokapa@fpn.unibl.org
14. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Prof. dr Borko Petrović dekan@ffvs.unibl.org
borko.petrovic@ffvs.unibl.org
15. Filozofski fakultet Prof. dr Srđan Dušanić dekan@ff.unibl.org
srdjan.dusanic@ff.unibl.org
16. Filološki fakultet Prof. dr Petar Penda dekan@flf.unibl.org
petar.penda@flf.unibl.org
17. Šumarski fakultet Prof. dr Vojislav Dukić dekan@sf.unibl.org
vojislav.dukic@sf.unibl.org
18. Institut za genetičke resurse Marina Antić, v.d. direktora info@igr.unibl.org
marina.antic@ig.unibl.org