Navigacija

Aleksandar Gaćina
asistent

Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 1

051/321-070
lokal 200
Datum izbora u zvanje 17. februar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1005 Web dizajn