Navigacija

doc. dr Miroslav Malinović
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Istorija i teorija arhitekture
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OA07IAN4 Istorija arhitekture i naselja 4
OA07IAN3 Istorija arhitekture i naselja 3
OA07IAN1 Istorija arhitekture i naselja 1
OAP07KT Konzervatorske tehnologije
OAP07ARHD Arhitektura danas
OAP07INIG Intervencije na istorijskim građevinama

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Polish national minority and its sacred architecture in Republic of Srpska

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604002M
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović, Milijana Okilj i LJubiša Preradović
  Volumen 1
  Broj 4
  Strana od 2
  Strana do 9
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

  ARHITEKTA BLAŽ MISITA-KATUŠIĆ: STVARALAČKI OPUS U BOSNI SREBRENOJ

  Časopis Bosna Franciscana
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović
  Volumen 45
  Strana od 105
  Strana do 124

  Prilog razmatranjima o novijoj arhitekturi u Bosni Srebrenoj: Plehan i Sesvetska Sopnica

  Časopis Bosna Franciscana
  Godina 2015
  Autori Miroslav Malinović
  Broj 42
  Strana od 161
  Strana do 184

  THE COLONIZATION OF GERMAN NATIONAL MINORITY AND ITS SACRED ARCHITECTURE IN REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503020M
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Miroslav Malinović, Milijana Okilj i Ljubiša Preradović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 34

  Zlatko Ugljen in Tuzla: a contribution to discussion on the architecture of convent and church of Saint Peter and Paul

  DOI 10.7251/AGGPLUS1402080M
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2014
  Autori Miroslav Malinović
  Broj 2
  Strana od 80
  Strana do 93
  Veb adresa sacred architecture, Franciscans, Tuzla, Zlatko Ugljen

  THE ARCHITECTURE AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE CONVENTS IN BANJA LUKA IN THE PERIOD BETWEEN 1878 AND 1918

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301137M
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Miroslav Malinović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 138
  Strana do 155

Radovi sa skupova

  TREATING SOME COMMON THERMAL PERFORMANCE ISSUES IN HISTORIC BUILDING RECONSTRUCTIONS

  Naučni skup XI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2018
  Publikacija MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2018, Banja Luka
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović

  THE ARCHITECTURE OF SCHOOLS IN BANJA LUKA BUILT IN 1878-1918

  Naučni skup NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII
  DOI doi 10.7251/STP1813471M
  Publikacija NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 471
  Strana do 486
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/index

  MOGUĆNOSTI DOKUMENTOVANJA ARHITEKTURE ISTORIJSKIH GRAĐEVINA KORIŠĆENJEM 3D SKENERA I 3D ŠTAMPAČA

  Naučni skup X MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2017
  Publikacija MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2017, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Miroslav Malinović

  STRUKTURA STANOVNIŠTVA U BOSNE I HERCEGOVINE

  Naučni skup Prirodno-matematički fakultet: 1996-2016.
  Publikacija Zbornik radova: povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori LJubiša Preradović, Miroslav Malinović, Milijana Okilj i Gordana Preradović
  Strana od 192
  Strana do 199

  NAPREDNE METODE PRIMJENE TERESTRIČKE FOTOGRAMETRIJE U DOKUMENTOVANJU OBJEKATA GRADITELJSKOG NASLJEĐA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU - ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović i Miroslav Malinović
  Strana od 373
  Strana do 380

  THE ARCHITECTURAL OEUVRE OF THE TRAPPIST EBERHARD WEGNANDT IN BANJA LUKA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU - ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović i Milijana Okilj
  Strana od 155
  Strana do 162

  Nova saznanja i mogućnosti upotrebe neorganskih nanomaterijala i nanotehnologija u zaštiti objekata graditeljskog nasljeđa

  Naučni skup IX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2016
  Publikacija IX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2016 - ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 95
  Strana do 110

  ODLIKE ARHITEKTURE FRANJEVAČKIH SAMOSTANA I CRKVI U PROVINCIJI BOSNA SREBRENA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLASTI U BIH OD 1878. DO 1918.

  Naučni skup Savremene percepcije kulturnog naslijeđa Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Savremene percepcije kulturnog naslijeđa Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini : radovi sa Simpozija od 22. novembra 2014. u Sarajevu
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 47
  Strana do 52

  Contribution to discussion on recent architecture in OFM Bosna Argentina

  Naučni skup XI MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP SAVREMENA TEROIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu / XI međunarodni naučno-stručni skup, Banja Luka, 14. i 15. maj 2015. godine
  Godina 2015
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 315
  Strana do 322

  Softver za simulaciju parametara fizike zgrade: Savremena upotreba i višeplatformska saradnja sa CAAD-om

  Naučni skup TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE, stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive
  Publikacija TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE, stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive
  Godina 2013
  Autori Miroslav Malinović i Ljubiša Preradović
  Strana od 423
  Strana do 440

  Idejno rješenje skijaške skakaonice HS100 i pratećih sadržaja sa naglaskom na konstrukciju uz osvrt na fiziku skoka i uslove geometrije

  Naučni skup Studenti u susret nauci
  Publikacija Knjiga sažetaka / 4. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Studenti u susret nauci“
  Godina 2011
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 32
  Strana do 33

  Kulturno i graditeljsko nasljeđe opštine Šipovo

  Naučni skup Studenti u susret nauci
  Publikacija Knjiga sažetaka / 3. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Studenti u susret nauci“
  Godina 2010
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 52
  Strana do 53

  Kompoziciono rješenje urbanističkog fragmenta centra Banja Luke

  Naučni skup Studenti u susret nauci, Banja Luka
  Publikacija Knjiga sažetaka / 2. naučno-stručni skup studenata sa međunarodnim učešćem „Studenti u susret nauci“
  Godina 2009
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 52
  Strana do 53

Ostali radovi

  The Franciscan architecture in OFM Bosna Argentina after XIX century

  Godina 2015
  Autori Miroslav Malinović

  Razvoj i arhitektura franjevačkih samostana i samostanskih crkvi u Provinciji Bosna Srebrena za vrijeme Austro-ugarske vlasti 1878-1918. u BiH

  Godina 2014
  Autori Miroslav Malinović

  THE ARCHITECTURE OF CATHOLIC SACRED AND PUBLIC BUILDINGS IN BANJA LUKA BETWEEN 1878 AND 1918

  DOI 726.54(497.6)”1878/1918”
  Godina 2014
  Autori Miroslav Malinović

  Architecture and Urban Development in Banja Luka during Austro-Hungarian Rule in Bosnia and Herzegovina, 1878-1918

  Godina 2013
  Autori Miroslav Malinović
  Strana od 100
  Strana do 100

  Cultural and building heritage in Šipovo

  Godina 2011
  Autori Miroslav Malinović

Knjige

  Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj / Religious buildings of national minorities in the Republic of Srpska

  Izdavač Međunarodno udruženje naučnih radnika- AIS
  ISBN 978-99976-649-3-8
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Milijana Okilj, Miroslav Malinović i Gordana Preradović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 2017

  A Monograph: The Architecture in Banja Luka during the Austro-Hungarian Rule in Bosnia and Herzegovina between 1878 and 1918

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-752-5-0
  Godina 2014
  Autori Miroslav Malinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 238

Umjetnički radovi

  Architecture and urban development in Banja luka during Austro-Hungarian rule in Bosnia and Herzegovina between 1878 and 1918: Archdiploma ‘13 : People who studied here

  Izdavač Tehnički univerzitet, Beč
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 15.10-26.10.2013.
  Tehnika tekst+makete
  Godina 2013
  Autori Miroslav Malinović

  Green Business Hotel

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski fakultet
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Miroslav Malinović

  Tereza: Idea Storage/Skladište za ideje

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Miroslav Malinović

  Klinika za rekonstruktivnu hirurgiju

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Miroslav Malinović

  “Fleksibilnost stambenog prostora”

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Miroslav Malinović

Projekti

Podrška projektu H2020 "Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network – EURAXESS TOPIII – Network Call

Cilj projekta je obezbjeđivanje mogućnosti svim članovima EURAXESS mreže na svim nivoima u EURAXESS mreži (preko BHO) organizacija i direktno da kroz punu funkcionalnost euraxess.ba portala konsoliduju svoje usluge koje nude istraživačima, da postepeno uvode nove usluge, da koriste i obezbijede institucionalnu podršku matičnih institucija.

Broj projekta 8301010
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Marina Antić
Projektni tim Stamenko Mijatović
Nataša Pašalić
Dijana Bilanović
mr Dragana Radulović
doc. dr Miroslav Malinović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM