Navigacija

Senat

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je Senat. Senat Univerziteta u Banjoj Luci čini 29 članova i to: po jedan predstavnik akademskog osoblja iz svake organizacione jedinice, šest predstavnika studenata, rektor i četiri prorektora.


Članovi Senata Univerziteta u Banjoj Luci su:

 • Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor;
 • Prof. dr Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja:
 • Prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju;
 • Prof. dr Goran Latinović, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj;
 • Prof. dr , prorektor za ljudske i materijalne resurse;    
 • Prof. mr Jelena Karišik - Akademija umjetnosti;
 • Prof. dr Mato Uljarević - Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet;
 • Prof. dr Dragana Bašić  - Ekonomski fakultet;
 • Prof. dr Zdenka Babić - Elektrotehnički fakultet;
 • Prof. dr Zdravko Milovanović - Mašinski fakultet;
 • Prof. dr Goran Spasojević - Medicinski fakultet;
 • Prof. dr Siniša Mitrić - Poljoprivredni fakultet;
 • Prof. dr Nikola Mojović - Pravni fakultet;
 • Prof. dr Draško Marinković - Prirodno-matematički fakultet;
 • Doc. dr Svjetlana Sredić - Rudarski fakultet;
 • Prof. dr Svjetlana Janjić - Tehnološki fakultet;
 • Prof. dr Predrag Dragosavljević - Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
 • Prof. dr Ljubo Lepir - Fakultet političkih nauka;
 • Prof. dr Srđan Dušanić - Filozofski fakultet;
 • Prof. dr Dalibor Kesić - Filološki fakultet;
 • Prof. dr Nada Šumatić - Šumarski fakultet;
 • Prof. dr Rodoljub Oljača - Institut za genetičke resurse;
 • Doc. dr Darko Paspalj - Fakultet bezbjednosnih nauka;
 • Nemanja Babić, student;
 • Dejan Blagojević, student;
 • Minja Šukalo, student;
 • Stefan Kremenović, student;
 • Marko Malčić, student;
 • Momir Stanković, student.