Navigacija

mr Marijana Arapović-Savić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Oropedija vilica
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Photogrammetry based space analysis measurements in orthodontic diagnosis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0008
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković i Branislav Glišić
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-2/sdj-2018-0008/sdj-2018-0008.pdf

  Evaluation of Adhesive Remnant Index after metal brackets removal using AutoCAD software

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović-Radman i Saša Marin
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0003/sdj-2018-0003.pdf

  A SYSTEM FOR MEASUREMENTS OF 3D SCANNED ORTHODONTIC STUDY MODELS

  DOI 10.7251/COMEN1702172A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović i Vladan Mirjanić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 179
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/8_2/8-Marijana_Arapovic.pdf

  Automatsko određivanje linearnih veličina lica uz pomoć računara

  DOI 10.1515/sdj-2016-0007
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina i Mihajlo Savić
  Volumen 63
  Broj 2
  Strana od 66
  Strana do 73

  Promjene na mekim tkivima usne duplje u toku ortodontske terapije u zavisnosti od vrste ortodontskog aparata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marija Obradović i Igor Đukić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 88
  Strana do 93

  Procjena nivoa oralno - zdravstvenog obrazovanja i svijesti među pripadnicima javnog mnjenja na teritoriji Banjaluke

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Slava Sukara, Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović i Marijana Arapović-Savić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 106
  Strana do 113

  POTREBA ZA ORTODONTSKOM TERAPIJOM KOD DECE UZRASTA 11 DO 13 GODINA U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.1515/sdj-2016-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Adriana Arbutina
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 28

  Primena Švarcove analize u ortodontskoj dijagnostici kod ispitanika Republike Srpske

  DOI 10.1515/sdj-2015-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2015
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević i Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 166
  Strana do 173
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612609&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D12609

  Procena veličine neizniklih stalnih očnjaka i premolara u mešovitoj denticiji

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 17
  Strana do 25

  Tip i razvijenost zubnih lukova kod ispitanika sa I klasom dentoalveolarnih odnosa

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina, Slobodan Cupic, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 41
  Strana do 50

  Bolja oralna higijena-duži vijek protetičkih radova

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Zoran Vukić, Ljubiša Džambas, Marijana Arapović-Savić, Irena Kuzmanović-Radman i Aleksandra Anđelković
  Volumen 7
  Broj 1-3
  Strana od 11
  Strana do 15

Radovi sa skupova

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Vladan Mirjanić
  Strana od 31

  Dens invaginatus-značaj radiografskih snimaka u cilju postavljanja pravilne dijagnoze

  Naučni skup Treći kongres ortodontskog udruženja Srbije''Savremeni terapijski principi u ortodonciji''
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Igor Đukić
  Strana od 52

  Ortodontsko-hirurška saradnja prilikom zatvaranja centralne dijasteme u donjoj vilici

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Igor Đukić i Saša Marin

  Uticaj različitih ligarajućih sistema na pojavu trenja tokom terapije fiksnim ortodontskim aparatima

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2013
  Autori Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić, Saša Marin, Tijana Adamović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić i Ivana Čupić
  Strana od 131

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin i Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Svojstva materijala za izradu ortodonskih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2011
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić i Zoran Vukić
  Strana od 439
  Strana do 450

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality

  Naučni skup BaSS
  Godina 2010
  Autori Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, Ranka Knežević i Zoran Vukić

  Dizajn zubnenadogradnje od kompozitnih materijala ojačanih vlaknima

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Zoran Vukić, Saša Marin i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 639
  Strana do 649

  Osobine i upotreba akrilata u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić i Vladan Mirjanić

  Osobine otisnih materijala u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2009
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Saša Marin i Vladan Mirjanić
  Strana od 621
  Strana do 629

Ostali radovi

  Measurements of Orthodontic Study Models in OP4D