Navigacija

Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka je počeo sa radom 2009. godine izdvajanjem studijskih programa: Žurnalistika, Političke nauke, Socijalni rad i Sociologija iz sastava Filozofskog fakulteta. 

Nastava se izvodi na sva četiri studijska programa i na prvom i na drugom ciklusu studija. Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 304 001
Faks +387 51 304 032 
Veb-sajt www.fpn.unibl.org
E-pošta info@fpn.unibl.org
Adresa

Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,

78000 Banja Luka

Dekan v.d. dekana Dr Ranka Perić Romić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Duško Trninić, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Aleksandar Vranješ, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/85/__________________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/_________________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/fpn-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/fpn-4.jpg