Navigacija

mr Predrag Ilić

Saradnik u centru - II-16
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenata (N, P i K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2008
  Autori Predrag Ilić, Slobodanka Pajević, Tanja Maksimović i Milan Matavulj
  Strana od 191
  Strana do 199

Radovi sa skupova

  PRELIMINARY POMOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF FIG ( Ficus Carica L) GERMPLASM COLLECTED IN HERZEGOVINA

  Naučni skup Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014"
  DOI 10.7251/AGSY1404257DJ
  Publikacija Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014", Book of proceedings
  Godina 2014
  Autori Gordana Đurić, Predrag Ilić, Sanda Stanivuković, Nikola Mićić, Dijana Vego, Paulina Šaravanja i Ana Ivanković
  Strana od 257
  Strana do 262
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2014/documents/1pp/pp34.pdf

  Profesionalni rizik u proizvodnji električne energije u hidroelektranama na Vrbasu

  Naučni skup IV Međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vesna Paleksić i Predrag Ilić
  Strana od 253
  Strana do 258

  Pušenje i respiratorni simptomi školske djece

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Banja Luka, 2008. Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Jelica Kojović, Milan Pavlović, Vesna Đurić, Predrag Ilić i Vesna Paleksić
  Strana od 324
  Strana do 332

  Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata

  Naučni skup XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Godina 2007
  Autori Predrag Ilić, Tanja Maksimović, Slobodanka Pajević i Milan Matavulj
  Strana od 17

Ostali radovi

  Some results of the characterization of germplasm of fruit trees in the Republic of Srpska

Projekti

Primjena vještačkog načina oprašivanja u kontroli rodnosti lijeske

Projekat ima za cilj uvođenje vještačkog načina oprašivanja u kontroli rodnosti lijeske kod onih sorti koje uslijed uticaja klimatskih promjena cvjetaju dosta ranije ili kasnije u odnosu na ostale sorte u zasadu te pri tome ostaju slabo oprašene ili potpuno neoprašene od strane kompatibilnih oprašivača u zasadu...

Broj projekta 8317019
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Nikola Mićić
Projektni tim mr Predrag Ilić
prof. dr Miljan Cvetković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 01.06.2016.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM