Navigacija

doc. mr Predrag Ilić
docent

Uža naučna/umjetnička oblast Zaštita životne sredine
Datum izbora u zvanje 28. jun 2018.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenata (N, P i K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2008
  Autori Predrag Ilić, Slobodanka Pajević, Tanja Maksimović i Milan Matavulj
  Strana od 191
  Strana do 199

Radovi sa skupova

  PRELIMINARY POMOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF FIG ( Ficus Carica L) GERMPLASM COLLECTED IN HERZEGOVINA

  Naučni skup Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014"
  DOI 10.7251/AGSY1404257DJ
  Publikacija Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014", Book of proceedings
  Godina 2014
  Autori Gordana Đurić, Predrag Ilić, Sanda Stanivuković, Nikola Mićić, Dijana Vego, Paulina Šaravanja i Ana Ivanković
  Strana od 257
  Strana do 262
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2014/documents/1pp/pp34.pdf

  Profesionalni rizik u proizvodnji električne energije u hidroelektranama na Vrbasu

  Naučni skup IV Međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vesna Paleksić i Predrag Ilić
  Strana od 253
  Strana do 258

  Pušenje i respiratorni simptomi školske djece

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Banja Luka, 2008. Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Jelica Kojović, Milan Pavlović, Vesna Đurić, Predrag Ilić i Vesna Paleksić
  Strana od 324
  Strana do 332

  Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata

  Naučni skup XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Godina 2007
  Autori Predrag Ilić, Tanja Maksimović, Slobodanka Pajević i Milan Matavulj
  Strana od 17

Ostali radovi

  Some results of the characterization of germplasm of fruit trees in the Republic of Srpska

Projekti

"Implementacija inovativne metode vještačkog oprašivanja lijeske"- Ugovor o dodjeli finansijske podrške projektu

Implementacija inovativne metode vještačkog oprašivanja lijeske je nastavak započetih istraživanja,odnosi se na kontrolu rodnosti i primjenu vještačkog oprašivanja u proivodnji lijeske. Tokom 2014 i 2015. godine od strane Ministarstva nauke i tehnologije sufinansiran je projekat bilateralne saradnje sa Republikom Slovenijom...

Broj projekta 8317037
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. mr Predrag Ilić
Projektni tim Zlatan Ristić
Nataša Pašalić
prof. dr Nikola Mićić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 5600.0 BAM