Navigacija

Rudarski fakultet

Rudarski fakultet je osnovan 2009. godine. Nastao je prerastanjem rudarskog odsjeka Tehnološkog fakulteta, na kojem je prva generacija studenata upisana školske 1997/98. godine, u Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci sa sjedištem u Prijedoru. Nastava na prvom ciklusu studija izvodi se na studijskom programu Rudarstvo, a na drugom ciklusu studija na studijskom programu Rudarsko i geološko inženjerstvo.

Studijski program Rudarstvo je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija

Telefon +387 52 241 660
Faks +387 52 241 660
Veb-sajt www.rf.unibl.org
E-pošta info@rf.unibl.org
Adresa Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor
Dekan Dr Vladimir Malbašić, vanredni profesor
V. D. prodekana za nastavu Dr Svjetlana Sredić, docent
   

Slike

  • /uploads/attachment/strana/83/rudarski-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/rudarski-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/rudarski-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/rudarski-4.jpg