Navigacija

Nataša Pašalić

Stručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj rashlađivanja na fiziološki status plodova kruške tokom skladištenja

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2010
  Autori Boris Pašalić i Nataša Pašalić
  Volumen LV
  Broj 60/2
  Strana od 7
  Strana do 16

Radovi sa skupova

  Uticaj rashlađivanja na fiziološki status plodova kruške tokom skladištenja

  Naučni skup Prvi simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem: Izazovi i inovacije u hortikulturi
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Nataša Pašalić i Boris Pašalić
  Strana od 30
  Strana do 30

Knjige

  Biomasa kao obnovljivi izvor energije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
  ISBN 978-99976-655-0-8
  Godina 2015
  Autori Zoran Govedar, Dane Marčeta, Srđan Keren, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Stoja Jotanović, Danijela Kondić, Borut Bosančić, Nataša Pašalić, Dario Jokanović, Marina Radun, Goran Granić, Branka Jelavić, Biljana Kulišić i Veljko Vorkapić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143