Navigacija

Stipendije i konkursi

HUAWEI Technologies d.o.o. Banja Luka dodjeljuje svake godine NOVUM nagrade, stipendije za pet izvrsnih studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Ove nagrade dodjeljuju se od akademske 2010/11. godine, u trajanju od osam akademskih godina.

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „Welt der Wunder“, tokom tri godine dodijelio je 175 jednokratnih stipendija studentima I i II ciklusa Univerzitet u Banjoj Luci. Od 2017. godine Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena obezbjeđuje ove stipendije zajedno sa fondacijom "Fairnetzen". Stipendije se dodjeljuju socijalno-ekonomski ugoženim studentima.

Od 2012. godine formiran je Fond za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja Vlade Republike Srpske u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske koji mogu da koriste svi profesori, saradnici i studenti svih javnih visokoškolskih ustanova Republike Srpske.


Pravilnik o sufinansiranju međunarodne razmjene studenta i akademskog osoblja


Stipendije i konkursi


 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/48/Stipendije-i-konkursi-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/48/Stipendije-i-konkursi-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/48/Stipendije-i-konkursi-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/48/Stipendije-i-konkursi-04.jpg