Navigacija

mr Mihajlo Savić
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 7. april 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2295 Elektronsko poslovanje
A808 Projektovanje informacionih sistema u internet okruženju
A703 Informacioni sistemi
F602 Elektronsko poslovanje
2280 Testiranje i kvalitet softvera
2296 Projektovanje informacionih sistema u internet okruženju
2278 Informacioni sistemi
1031 Odabrana poglavlja iz softverskog inženjeringa
A701 Interakcija čovjek - računar

Bibliografija

Radovi u časopisima

  BRIDGING THE SNMP GAP: SIMPLE NETWORK MONITORING THE INTERNET OF THINGS

  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS
  Godina 2016
  Autori Mihajlo Savić
  Volumen 29
  Broj 3
  Strana od 475
  Strana do 487
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/1487

  Automatsko određivanje linearnih veličina lica uz pomoć računara

  DOI 10.1515/sdj-2016-0007
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina i Mihajlo Savić
  Volumen 63
  Broj 2
  Strana od 66
  Strana do 73

  Development of Grid e-Infrastructure in South-Eastern Europe

  DOI 10.1007/s10723-011-9185-0
  Časopis JOURNAL OF GRID COMPUTING
  Godina 2011
  Autori Antun Balaž, Ognjen Prnjat, Dušan Vudragović, Vladimir Slavnić, Ioannis Liabotis, Emaniul Atanassov, Boro Jakimovski i Mihajlo Savić
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 135
  Strana do 154
  Veb adresa http://link.springer.com/article/10.1007/s10723-011-9185-0

Radovi sa skupova

  OpenBalancer –Raspoređivač opterećenja za OpenStack platformu

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA 2015
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, March 2016.
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vukotić i Mihajlo Savić
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/RSS-1/RSS-1-7.pdf

  Performance measurements of some aspects of multi-threaded access to key-value stores

  Naučni skup Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 2015 23rd
  DOI 10.1109/TELFOR.2015.7377594
  Publikacija Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 2015 23rd ISBN 978-1-5090-0054-8
  Godina 2015
  Autori Dragiša Stjepanović, Mihajlo Savić, Jelena Jokić i Slavko Marić
  Strana od 831
  Strana do 834
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7377594

  Performanse Memcached API pristupa MySQL serveru

  Naučni skup INFOTEH 2014
  Publikacija INFOTEH 2014 Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Jelena Jokić, Mihajlo Savić i Slavko Marić
  Strana od 774
  Strana do 778
  Veb adresa http://infoteh.rs.ba/rad/2014/RSS-4/RSS-4-1.pdf

  SNMP Based Grid Infrastructure Monitoring System

  Naučni skup MIPRO 2011
  Publikacija MIPRO, 2011 Proceedings of the 34th International Convention
  Godina 2011
  Autori Mihajlo Savić
  Strana od 231
  Strana do 235
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5967055

  Upotreba vještačkih neuronskih mreža za nadzor funkcionisanja BBmSAM sistema

  Naučni skup INDEL 2010
  Publikacija VIII Simpozijum INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA INDEL – 2010 ZBORNIKRADOVA
  Godina 2010
  Autori Mihajlo Savić
  Strana od 288
  Strana do 292
  Veb adresa http://indel.etfbl.net/resources/INDEL2010_Proceedings.pdf

  Sistem za prikupljanje, skladištenje, prikazivanje i obradu podataka meteoroloških stanica – METSTARS

  Naučni skup INFOTEH 2009
  Publikacija INFOTEH 2009 Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Mihajlo Savić, Milorad Božić i Njegoš Railić
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2009/radovi/E-I/E-I-19.doc

  Platforma za nadzor raspoloživosti servisa u okviru SEE-GRID-SCI projekta

  Naučni skup VII simpozijum INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA INDEL – 2008
  Publikacija VII simpozijum INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA INDEL – 2008 ZBORNIK RADOVA
  Godina 2008
  Autori Mihajlo Savić
  Strana od 236
  Strana do 239
  Veb adresa http://indel.etfbl.net/resources/Proceedings_INDEL_2008.pdf

Ostali radovi

  Self-Avoiding Hamiltonian Walks Counting in Parallel Processing Mode

  DOI 10.1007/978-3-319-01520-0_7
  Godina 2014
  Autori Igor Ševo, Sreten Lekić i Mihajlo Savić
  Strana od 59
  Strana do 66
  Veb adresa http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-01520-0_7

  Some Aspects of the Comparative Study of Semi-empirical Combustion Models on FLUENT and OpenFOAM Codes

  DOI 10.1007/978-3-319-01520-0_11
  Godina 2014
  Autori Sreten Lekić, Mihajlo Savić i Petar Gvero
  Strana od 93
  Strana do 98
  Veb adresa http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-01520-0_11

  Self-Avoiding Hamiltonian Walks Counting in Parallel Processing Mode

Knjige

  Some Aspects of the Comparative Study of Semi-empirical Combustion Models on FLUENT and OpenFOAM Codes, High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities Results of the HP-SEE User Forum 2012, Editors: Mihnea Dulea, Aneta Karaivanova, Anastasis Oulas, Ioannis Liabotis, Danica Stojiljkovic, Ognjen Prnjat

  Izdavač Springer
  ISBN 978-3-319-01519-4
  Godina 2014
  Autori Sreten Lekić, Mihajlo Savić i Petar Gvero
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 171