Navigacija

mr Relja Suručić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
051-340-111
Uža naučna/umjetnička oblast Farmakognozija
Datum izbora u zvanje 27. septembar 2018.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Essential oil composition of different parts of endemic species Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) from natural and cultivated conditions

  DOI 10.2298/jsc170320059m
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2017
  Autori Mirjana Marčetić, Relja Suručić, Nada Kovačević, Dmitar Lakušić i Branislava Lakušić
  Volumen 82
  Broj 7-8
  Strana od 815
  Strana do 824

  Variations in chemical composition, vasorelaxant and angiotensin I-converting enzyme inhibitory activities of essential oil from aerial parts of Seseli pallasii Besser (Apiaceae)

  DOI 10.1002/cbdv.201600407
  Časopis CHEMISTRY & BIODIVERSITY
  Godina 2016
  Autori Relja Suručić
  Strana od n/a
  Strana do n/a

Radovi sa skupova

  PROCJENA ANTIOKSIDANTNE AKTIVNOSTI TERPENOIDA IZ ETARSKOGULJA BOSILJKA PRISTUPOM RAČUNARSKE HEMIJE

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2016
  Autori Relja Suručić i Milan Skrobić
  Strana od 47
  Strana do 51

  Fitokanabinoidi u terapiji kožnih oboljenja: nove terapijske procedure

  Naučni skup 13. simpozijum magistara farmacije i biohemije Republike Srpske, Teslić
  Godina 2016
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 28
  Strana do 31

  Ispitivanje ACE-inhibitorne aktivnosti etarskog ulja izolovanog iz korijena Seseli pallasii Besser

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević i Branislava Lakušić
  Strana od 135
  Strana do 135

  Ispitivanje sastava i antispazmotske aktivnosti etarskih ulja iz četina i oleorezina Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić, Marija Krivokuća i Đurđica Kopanja
  Strana od 134
  Strana do 134

  Ispitivanje hemijskog sastava i biološke aktivnosti etarskog ulja izolovanog iz različitih dijelova Peucedanum longifolium W el. K

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević i Branislava Lakušić
  Strana od 132
  Strana do 132

  ZNAČAJ PROBIOTIKA SACCHAROMYCES BOULARDII U TERAPIJI HELICOBACTER PYLORI

  Naučni skup 12. simpozijum magistara farmacije i biohemije Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 50
  Strana do 52

  Antimikrobna aktivnost etarskog ulja Seseli varium Trev.

  Naučni skup VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević, Branislava Lakušić, Marina Milenković i Marija Krivokuća
  Strana od 342
  Strana do 343

  Antispazmotska i vazomodulatorna aktivnost limonena

  Naučni skup VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić, Marija Krivokuća i Dragana Drakul
  Strana od 341
  Strana do 342

  Hemijski sastav, antioksidatna i antimikrobna akivnost etarskog ulja bosiljka (Ocimum basilicum L.familija Lamiaceae)

  Naučni skup VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Tatjana Kundaković, Marina Milenković, Relja Suručić, Marija Krivokuća, Milica Gajić, Marko Vučen, Biljana Đuza i Jelena Trifunović
  Strana od 327
  Strana do 328

  Composition, antispasmodic and vasomodulatory activity of essential oil from the aerial parts of Seseli varium Trev. (Apiaceae)

  Naučni skup The 18th international congress Phytopharm 2014
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević, Branislava Lakušić, Dragana Drakul i Slobodan Milovanović
  Strana od 62
  Strana do 62

  "Biljni benzodiazepin" na ispitu vremena

  Naučni skup 11. simpozijum magistara farmacije i biohemije Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 46
  Strana do 50

  Prirodni proizvodi sa anttumorskom aktivnošću-primjer taksola

  Naučni skup 10. simpozijum magistara farmacije i biohemije RS
  Godina 2013
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 62
  Strana do 67

  Biljni sekundarni metaboliti sa antidijabetskim djelovanjem

  Naučni skup 9. simpozijuma magistara farmacije i biohemije RS
  Godina 2012
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 21
  Strana do 27

  ANALIZA FARMACEUTSKOG OTPADA IZ KUĆNIH APOTEKA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 42. Konferenciju iz oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda, komunalnog čvrstog otpada i opasnog otpada
  Godina 2012
  Autori Relja Suručić

  Hemijski sastav etarskog ulja korena i nadzemnih delova Seseli varium

  Naučni skup Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Relja Suručić, Milica Pavlović-Drobac, Branislava Lakušić i Nada Kovačević

  Biljni ljekoviti proizvodi: od tradicije do klinike

  Naučni skup 9. Simpozijum farmaceuta RS
  Godina 2011
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević

  Outcomes assessment of the Bologna process at the Pharmacy department-University of Banja Luka

  Naučni skup 70th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
  Godina 2010
  Autori Sonja Vučen, Nebojša Mihajlica, Valentina Topić i Relja Suručić

  Antioksidantna aktivnost metanolnih ekstrakata herbe Epilobium dodonaei Vill. (Oenotheraceae)

  Naučni skup XXVIII Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama
  Godina 2008
  Autori Relja Suručić, Mirjana Simić, Branislava Lakušić, Tatjana Kundaković, Milica Pavlović i Nada Kovačević
  Strana od 127
  Strana do 128

Ostali radovi

  Projekat 19/6-020/961-110/14

  Godina 2018
  Autori Relja Suručić

  Projekat "Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, dizajn, tehnološka i farmaceutska analiza farmakološki aktivnih supstanci" broj: 19/6-020/961-169/14

  Godina 2014
  Autori Relja Suručić

Knjige

  Synonyma pharmaceutica

  Izdavač Farmaceutsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-627-1-7
  Godina 2012
  Autori Relja Suručić i Sonja Vučen
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 340