Navigacija

Vesna Ivanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 149
Uža naučna/umjetnička oblast Tekstilne tehnologije i inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 16. jul 2015.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B43621 Ispitivanje materijala za obuću
B31221 Tekstilni materijali
B32301 Mehaničke tekstilne tehnologije
B32302 Nauka o vlaknima II
B32402 Hemijske tekstilne tehnologije
B32421 Nauka o vlaknima II
B32422 Mehaničke tekstilne tehnologije
B33623 Održavanje tekstila i kože
B32427 Efektne i teksturirane pređe
B32404 Ispitivanje tekstila I
B33626 Tehnologija netkanog tekstila
M31001 Projektovanje tekstilnih proizvoda
M32002 Medicinski tekstil
B33503 Ispitivanje tekstila II

Bibliografija

Radovi sa skupova

  UPOTREBA DOMAĆE VUNE ZA UKLANJANJE OTPADNIH MOTORNIH ULJA IZ VODE

  Naučni skup HI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Tatjana Botić, Tatjana Rijavec, Ivana Dojčinović i Vesna Ivanović
  Strana od 508
  Strana do 517