Navigacija

Vesna Ivanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 149
Uža naučna/umjetnička oblast Tekstilne tehnologije i inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 16. jul 2015.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B32301 Mehaničke tekstilne tehnologije
B32404 Ispitivanje tekstila I
B33623 Održavanje tekstila i kože
B34724 Ispitivanje tekstila
B43621 Ispitivanje materijala za obuću
B31221 Tekstilni materijali
B32324 Nauka o vlaknima I
B33503 Ispitivanje tekstila II
M31001 Projektovanje tekstilnih proizvoda
B33626 Tehnologija netkanog tekstila
B32422 Mehaničke tekstilne tehnologije
B33521 Hemijske tekstilne tehnologije
B32302 Nauka o vlaknima II
B32402 Hemijske tekstilne tehnologije
M32002 Medicinski tekstil
B32427 Efektne i teksturirane pređe
B32421 Nauka o vlaknima II

Bibliografija

Radovi sa skupova

  UPOTREBA DOMAĆE VUNE ZA UKLANJANJE OTPADNIH MOTORNIH ULJA IZ VODE

  Naučni skup HI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Tatjana Botić, Tatjana Rijavec, Ivana Dojčinović i Vesna Ivanović
  Strana od 508
  Strana do 517