Navigacija

mr Jelena Nikitović
viši asistent

Saradnik - II-5
Institut za genetičke resurse
Uža naučna/umjetnička oblast Očuvanje genetičkih resursa
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.