Navigacija

mr Dragan Dragomirović

Šef biblioteke - II-12
Filozofski fakultet
051/322-780

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zašto nema kritike i da li je to pitanje uopšte važno?

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 63-64
  Strana od 150
  Strana do 162

  Bosanski književni lonac Staniše Tutnjevića

  DOI 10.7251/RAD1624213D
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 24
  Strana od 213
  Strana do 218

  Teorija književnosti: pojam, termin i/ili disciplina?

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 4-5
  Strana od 49
  Strana do 74

  Da li je Pjer Menar prvi romanopisac književnosti za djecu i mlade? (Teorijsko-metodološka napomena o književnosti za djecu)

  DOI 10.7251/GMSSR1403071D
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 3/2013
  Strana od 71
  Strana do 81
  Veb adresa drustvoclanovamatice.rs@gmail.com

  Prve teorije književnosti kod Srba: Petar Pera Đorđević (1892) i Jovo Ljepava (1895)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 18
  Strana od 11
  Strana do 42
  Veb adresa www.radoviff.org

  Hronotop puta i susreta u Andrićevim pripovjetkama Put Alije Đerzeleza i Jelena, žena koje nema

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 2/2012
  Strana od 241
  Strana do 256
  Veb adresa drustvoclanovamatice.rs@gmail.com

  Filozofske osnove razumijevanja 'Haga', Balkana i Evrope Zorana Arsovića

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 1
  Strana od 303
  Strana do 307

  Vrtlog Slobodana Boškovića

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 2009
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 151
  Strana do 152

  Žena pognuta nad ručnim radom: tvrdičluk kao metafora u romanu Gospođica Ive Andrića

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 12
  Strana od 41
  Strana do 56
  Veb adresa www.radoviff.org

  U međuvremenu

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2008
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 25
  Strana od 395
  Strana do 398
  Veb adresa artprint@blic.net

  Odbljesci i značenja Don Kihota u srpskoj književnosti

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2007
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 21-22
  Strana od 258
  Strana do 261
  Veb adresa artprint@blic.net

  Eseji o anglo-američkoj književnosti Zorana Paunovića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 20
  Strana od 155
  Strana do 157
  Veb adresa artprint@blic.net

  Roman Semolj zemlja Mire Vuksanovića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 18-19
  Strana od 216
  Strana do 218
  Veb adresa artprint@blic.net

  Krugovi rata, bola i pripovijedanja

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2005
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 17
  Strana od 188
  Strana do 191
  Veb adresa artprint@blic.net

Radovi sa skupova

  Petar Kočić kao (post)kolonijalni pisac - problem pristupa

  Naučni skup Naučni skup o Petru Kočiću
  DOI https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch10
  Publikacija O Petru Kočiću: zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 159
  Strana do 179

  Postkolonijalna kritika ili postkolonijalna teorija – problem termina i discipline?

  Naučni skup Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive
  Publikacija Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive. Filološki fakultet u Beogradu - Zbornik
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 171
  Strana do 181
  Veb adresa http://www.fil.bg.ac.rs

  Teorija književnosti Dragiše Živkovića i savremena književna teorija

  Naučni skup Književni teoretičar, stilističar, istoričar i komparatista Dragiša Živković
  Publikacija Književni teoretičar, stilističar, istoričar i komparatista Dragiša Živković, Filološki fakultet u Beogradu - Zbornik sa međunarodne naučne konferencije
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 17
  Strana do 31
  Veb adresa www.fil.bg.ac.rs

Ostali radovi

  Despotizam, demokratija i bosanskohercegovačko društvo danas

  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 35
  Strana do 41

  Izborne aktivnosti u neizbornom periodu: Analiza dnevnih novina (online izdanja)

  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović i Marko Aćić
  Strana od 38
  Strana do 47

  Recenzija knjige Miljka Šindića "Književna Krajina 3"

  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović

  Aleksandar Saša Grandić

  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović

  Recenzija knjige Miljka Šindića "Književna Krajina 2"

  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović

  Studenti Filozofskog fakulteta

  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović i Neđo Malešević
  Strana od 457
  Strana do 464

  "Studenti Filozofskog fakulteta"

  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 457
  Strana do 464

  Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj br. 2

  Godina 2012
  Autori Dragan Dragomirović

  Struktura priručnika iz teorije književnosti na srpskom jezičkom području (1892-2008)

  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 1
  Strana do 185
  Veb adresa www.flf.unibl.org

  Roman Semolj zemlja Mire Vuksanovića

  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 542
  Strana do 543

  Recenzija knjige studentskih radova Vaseljena

  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 111
  Strana do 114

Knjige

  Od teorije do književnosti (Priručnici iz teorije književnosti na srpskom jezičkom prostoru 1892-2010)

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjaluci
  ISBN 978-99955-59-48-9
  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 183

  O književnosti u BiH. Pogledi na srpsku literarnu tradiciju

  Izdavač Matica srpska, Društvo članova u Republici Srpskoj, Banjaluka
  ISBN 978-99955-730-7-2
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 594

Umjetnički radovi

  Memento mori: panorama praznog prostora

  Izdavač Grafid, Banja Luka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Zbirka poezije
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović